Често задавани въпроси

Покрива ли преподаваният материал изискванията на МОН?

Сдружение „ЧСУ „Проф. Н. Райнов“ има официален лиценз от МОН и отговаря на всички образователни изисквания на министерството.

Мога ли да преместя детето ми във вашето училище, ако вече сме изкарали няколко години по стандартната програма?

Да, разбира се. Преди приема задължително ще има събеседване на родителите с учителите, както и на учителите с детето. За да улесним адаптацията на детето, процедурата ни по прием включва следното: за една седмица то е „на гости“ на бъдещия си клас. Учителите му обръщат специално внимание, запознават го с децата, въвеждат го в обстановката, правилата и колектива. Точно като истински „гост“. След този пробен период, ако детето се чувства добре при нас, ще продължи с увереност като пълноправен ученик от класа.

Мога ли да преместя детето ми в друго училище след като е учило във вашето училище?

Тъй като ЧСУ „Проф. Н. Райнов“ отговаря на изискванията на МОН за съдържание на учебната програма, можете да местите детето си в друго училище, след като е учило при нас.

Имат ли децата оценки?

Наличието на оценки е изискване на МОН за учениците от четвърти клас нагоре, затова те присъстват и при нас. На практика обаче, количествените оценки във валдорфските училища не се използват като метод за преценка на работата на ученика, за сметка на по-съществените качествени оценки. Родителите получават атестации за децата си след всяка епоха.

>> Повече за валдорфския подход към оценките в училище 

Как мога да разбера прогреса на моето дете?

Всеки класен ръководител, освен да преподава планирания учебен материал, има за цел да проследява развитието на всяко дете през учебната година. Наблюденията се обсъждат редовно на педагогически съвети, и се представят пред родителите на индивидуални родителски срещи, заедно с препоръки. Освен това, всеки родител има правото да поиска да му бъде уговорена индивидуална среща с педагозите, когато има проблем или въпрос. В края на годината, класният ръководител изготвя индивидуална характеристика на детето и списък от препоръки. Всеки месец, в училището има определени дни на отворените врати за родители, на които те могат да заповядат в часовете и да наблюдават лично как протича учебният процес.

Отделно, училището работи с електронен дневник, който позволява своевременна връзка с преподавателите.

Как се подготвят децата за външно оценяване/матури?

Ние не отричаме значението на доброто представяне пред външното оценяване, затова упражненията за децата от четвърти и седми клас включват материала, който влиза в матурите. Това обаче се прави без излишен стрес за децата, и без да се преекспонира оценката, която носи външното оценяване. Трябва да подчертаем, че валдорфската педагогика позволява на децата да усвояват добре учебния материал, така че външното оценяване, без да е от основните цели, поставяни пред децата, не представлява проблем за валдорфските възпитаници.

Какво е отношението на валдорфската педагогика към „високите“ технологии?

Ние препоръчваме сериозното въвеждане на високите технологии в училище едва към 12-ата година на детето. Тогава и детето вече е способно да използва технологиите в свой интерес, а не технологиите/рекламите и т.н. да използват детето в свой. Застояването на детето пред компютър или телевизор води до информационна претовареност, която развива пасивност, отчуждение, агресия или нетипични за възрастта здравословни проблеми у децата.

>>Повече за обучението по компютърни технологии
>> Повече за „високите“ технологии
>> Възможно ли е плетенето да ни помогне да се научим да програмираме?

Как се реализират завършващите валдорско образование?

Валдорфските възпитаници могат да изберат да се развиват във всяка една професионална сфера, която представлява интерес за тях. Валдорфското образование им помага да развият собствените си таланти, различни за всеки човек, да запазят вроденото си любопитство и любов към ученето през целия си живот.

>> Повече за това какво се случва с валдорфските възпитаници в живота.
>> Повече за валдорфските знаменитости

Още за валдорфската педагогика:

<< Защо валдорфската педагогика работи – поглед от неврологична гледна точка
<< Ролята на движението и изкуството във валдорфската педагогика
<< Валдорфската педагогика
<< Значение на цветовете в класната стая
<< Избрани материали
<< Как учим биология по валдорфски?
<< Един урок по химия по валдорфски