Училище

Обучението в ЧСУ „Проф. Н. Райнов“ се провежда в съответствие с принципите на валдорфската педагогика, като същевременно отговаря на образователните изисквания на Министерство на образованието и науката.

Главен урок

school-1Главен урок във валдорфските училища се нарича основният предмет за деня. Той продължава от час и половина до два часа, в зависимост от възрастта на децата.

Главният урок се провежда в сутрешните часове, когато е и най-продуктивното време за учене. Учителят сътворява учебните занимания по най-креативния начин. Методите на преподаване включват разказване на приказки, игри, рисуване, театър, пеене, така че децата да включат всичките си сетива за усвояване на учебния материал.

Епохи

school-2Във валдорфските училища обучението се провежда в т.нар. епохи. Това означава, че в продължение на период от 3-4 седмици всеки ден предметът на главния урок е един и същ, напр. математика, роден език или история. Така вниманието се съсредоточава и задълбочава върху един основен предмет, което дава възможност за цялостно и трайно свързване с него, за развиване на задълбочен интерес. След съответното за дадената възраст „засищане”, основният предмет се сменя. За него настъпва необходимото за невидимата вътрешна работа забравяне. При следващата епоха от същия предмет, с него се работи на ново ниво. Според валдорфската педагогика, при ежедневното сменяне на няколко основни предмета учениците не могат да се свържат със съответното учебно съдържание и да развият задълбочен и траен интерес.

Чужди езици

Чуждоезиковото обучение е важна част от валдорфската учебна програма. Децата в първи клас и предучилищната група изучават по един чужд език (английски), а от втори клас нагоре в програмата се добавя и втори чужд език (в момента това е немски език). Изучаването на чужди езици помага на децата да опознаят света наоколо. Всеки език е свързан със съответната култура, история, обичаи. Изучаването на чужд език помага на децата да развиват гъвкаво мислене, да бъдат отворени към хора, идващи от различна среда, както и да разширят собствените си хоризонти.

В началото чуждите езици се преподават чрез песни, игри, стихотворения, мимики и жестове – техники, които позволяват на детето да учи чрез естествената си способност да имитира. Набляга се на усвояването на общуване чрез говорене. По-нататък  се въвежда и четенето, и писането на чуждия език. С времето се обръща внимание на все повече граматически, лексикални и пунктуационни правила.

Изкуства

Изкуствата също са важен и силно застъпен елемент от валдорфската програма. В часовете по рисуване децата творят с восъчни и сухи пастели, акварелни бои, въглен и др. материали.

school-3В часовете по музика децата се учат да пеят и свирят на един или два инструмента в зависимост от възрастта си. Още от подготвителните групи в седмичната програма на децата са включени часове по народни танци. Първокласниците започват изучаването на инструмент с упражнения по пентатонична флейта, а от втори клас свирят на блок-флейта. По-големите ученици учат и втори музикален инструмент. От четвърти клас децата имат и часове по актьорско майсторство.

Евритмията е валдорфска форма на изкуство, която съчетава музикални и говорни ритми с движенията на тялото. Освен че е красиво визуално изкуство, тя помага на децата да развиват координацията си, чувството си за ритъм, слуха си и социалните си умения.

Занаяти

Занаятите учат децата да се концентрират добре докато не приключат напълно със своята задача, а имат положително въздействие и върху цялата нервна система. Занаятите развиват така необходима за правилното изписване на букви и цифри фина моторика. В зависимост от възрастта на учениците, при нас те се занимават с плъстене на вълна, плетене, шиене, моделиране с восък или глина, скулптура и дърводелство.

Градинарство

zg3В нашата Зелена градинка, която сътворихме заедно с децата, родителите и доброволци, децата учат чрез преживяване. През различните сезони, децата участват в различни дейности от биоземеделието: посяване на семена, разсаждане, мулчиране, торене, поливане, събиране на реколтата и др. През летния сезон, по време на откритите класни стаи по биоземеделие, децата научават повече и за биологичното равновесие. В тези часове се включват елементи от биология, математика, чужди езици и др.

Игра на открито, излети, спорт, музеи

school-8Всеки ден учебната ни програма включва време, в което децата играят на открито в двора на училището или излизат на разходка до близкия парк. В четвъртък и петък се организират кратки екскурзии до Витоша или посещения на зали за катерене, музеи, изложби, куклен театър.

В зависимост от възрастта на децата, има предвидени и спортни занимания като част от учебната програма.