Училище

Обучението в ЧСУ „Проф. Н. Райнов“ се провежда в съответствие с принципите на валдорфската педагогика, като същевременно отговаря на образователните изисквания на Министерство на образованието и науката.

Главен урок

Главен урок във валдорфските училища се нарича основният предмет за деня. Той продължава от час и половина до два часа, в зависимост от възрастта на децата.

Главният урок се провежда в сутрешните часове, когато е и най-продуктивното време за учене. Учителят сътворява учебните занимания по най-креативния начин. Методите на преподаване включват разказване на приказки, игри, рисуване, театър, пеене, така че децата да включат всичките си сетива за усвояване на учебния материал.

Епохи

Във валдорфските училища обучението се провежда в т.нар. епохи. Това означава, че в продължение на период от 3-4 седмици всеки ден предметът на главния урок е един и същ, напр. математика, роден език или история. Така вниманието се съсредоточава и задълбочава върху един основен предмет, което дава възможност за цялостно и трайно свързване с него, за развиване на задълбочен интерес. След съответното за дадената възраст „засищане”, основният предмет се сменя. За него настъпва необходимото за невидимата вътрешна работа забравяне. При следващата епоха от същия предмет, с него се работи на ново ниво. Според валдорфската педагогика, при ежедневното сменяне на няколко основни предмета учениците не могат да се свържат със съответното учебно съдържание и да развият задълбочен и траен интерес.

Чужди езици

Чуждоезиковото обучение е важна част от валдорфската учебна програма. Децата в първи клас и предучилищната група изучават по един чужд език (английски), а от втори клас нагоре в програмата се добавя и втори чужд език (в момента това е немски език). Изучаването на чужди езици помага на децата да опознаят света наоколо. Всеки език е свързан със съответната култура, история, обичаи. Изучаването на чужд език помага на децата да развиват гъвкаво мислене, да бъдат отворени към хора, идващи от различна среда, както и да разширят собствените си хоризонти.

В началото чуждите езици се преподават чрез песни, игри, стихотворения, мимики и жестове – техники, които позволяват на детето да учи чрез естествената си способност да имитира. Набляга се на усвояването на общуване чрез говорене. По-нататък  се въвежда и четенето, и писането на чуждия език. С времето се обръща внимание на все повече граматически, лексикални и пунктуационни правила.

Изкуства

Изкуствата също са важен и силно застъпен елемент от валдорфската програма. В часовете по рисуване децата творят с восъчни и сухи пастели, акварелни бои, въглен и др. материали.

В часовете по музика децата се учат да пеят и свирят на един или два инструмента в зависимост от възрастта си. Още от подготвителните групи в седмичната програма на децата са включени часове по народни танци. Първокласниците започват изучаването на инструмент с упражнения по пентатонична флейта, а от втори клас свирят на блок-флейта. По-големите ученици учат и втори музикален инструмент. От четвърти клас децата имат и часове по актьорско майсторство.

Евритмията е валдорфска форма на изкуство, която съчетава музикални и говорни ритми с движенията на тялото. Освен че е красиво визуално изкуство, тя помага на децата да развиват координацията си, чувството си за ритъм, слуха си и социалните си умения.

Занаяти

Занаятите учат децата да се концентрират добре докато не приключат напълно със своята задача, а имат положително въздействие и върху цялата нервна система. Занаятите развиват така необходима за правилното изписване на букви и цифри фина моторика. В зависимост от възрастта на учениците, при нас те се занимават с плъстене на вълна, плетене, шиене, моделиране с восък или глина, скулптура и дърводелство.

Градинарство

В нашата Зелена градинка, която сътворихме заедно с децата, родителите и доброволци, децата учат чрез преживяване. През различните сезони, децата участват в различни дейности от биоземеделието: посяване на семена, разсаждане, мулчиране, торене, поливане, събиране на реколтата и др. През летния сезон, по време на откритите класни стаи по биоземеделие, децата научават повече и за биологичното равновесие. В тези часове се включват елементи от биология, математика, чужди езици и др.

Вижте още и:

Извънкласни дейности