Възможно ли е плетенето да ни помогне да се научим да програмираме?

„Мисленето е като космично плетене“, написа преди сто години създателят на Валдорфското училище Рудолф Щайнер. На базата на тази своя идея, Щайнер разработва обширна учебна програма по ръчни дейности за валдорфски ученици. Вярвайки че „човек, който е неумел с пръстите си, ще борави зле и с интелекта си и ще бъде по-ленив в идеите и[…]