Възрастта Рубикон: какво знаем за нея?

За повечето хора, деветата-десетата година от живота на детето няма име. Тя е просто възрастта между първите седем и пубертета. Валдорфската педагогика обаче има красиво име за тази възраст: възрастта Рубикон. И не случайно. Това е възраст, свързана с важен преход на израстване и себе утвърждаване. Какъв символ носи река Рубикон? Може би си спомняте[…]