100 години валдорфска педагогика: Избрани цитати от Рудолф Щайнер

През 2019г се навършват сто години от създаването на първото валдорфско училище от Рудолф Щайнер в гр. Щутгарт, Германия. Така се слага началото на валдорфската педагогика, прилагана в целия свят, актуална и в дигиталния 21-ви век. Възгледите на Рудолф Щайнер за образование, възпитаващо свободни и самоосъзнати хора, резонират със съвременните разбирания за пълноценно образование. Какъв[…]

Темпераментът при децата

Сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик са четирите типа темперамент, с които работи валдорфската педагогика. Но какво всъщност представлява човешкият темперамент и защо е толкова важен при работа с децата? Темпераментът на човека е съвкупност от устойчиви характеристики, които показват неговото светоусещане и начин на действие. Например, как той реагира на житейски ситуации, как възприема света,[…]