Празник и почивен ден за училище

Това събитие е заимствано от друг сайт calendar feed.