Официален празник и почивен ден за училище, предучилищна група и детска градина

Това събитие е заимствано от друг сайт calendar feed.