Skip to content

Предучилищна подготовка

За да отговорим на разнообразните нужди на всички деца, предлагаме две възможности за предучилищна подготовка. И двете отговарят на всички изисквания на МОН и включват предмети като рисуване на форми, английски език и народни танци в допълнение към задължителните дисциплини като български език, математика и изобразително изкуство.

1. Предучилищна група във Валдорфската детска градина

Тук учебната програма наподобява детскоградинската. Денят започва в 8:30 ч. и завършва в 18:00 ч. Децата се занимават с познатите им концентриращи и разпускащи дейности, а следобед полягат за сън.

Препоръчваме този вариант на родителите, които биха искали детето им да се възползва за максимално дълго от средата в детската ни градина.

2. Предучилищен клас във Валдорфското училище

Ако детето Ви вече проявява интерес към училището, предучилищният ни клас е правилният избор. В него то ще получи пълноценно училищно изживяване, което ще направи прехода към първи клас по-плавен. Програмата наподобява тази на първокласниците – учебните занятия започват в 8:30 ч. и завършват в 15:00 ч., а главните уроци (български език, математика и рисуване на форми) са планирани в блокове („епохи“).

Въпреки че интелектуалното натоварване е по-голямо в сравнение с това в предучилищната група към Валдорфската детска градина, главният акцент в предучилищния клас все още пада върху развиването на навици и основни вербални, двигателни и социални умения. Така подготвяме децата за процеса на учене по подходящ за етапа им на развитие начин.

И двете предучилищни програми завършват с анализ на готовността на детето Ви да премине в първи клас. Педагозите ни ще оценят развитието му чрез наблюдение и дейности, базирани на игра, и ще Ви предоставят изчерпателна обратна връзка с препоръки при необходимост.