Skip to content

Предучилищна подготовка

Валдорфско училище „Проф. Николай Райнов“ предлага предучилищно обучение и в двете локации:

  • предучилищна група към детската градина на ул. „Горски пътник“ 44 и
  • предучилищен клас към училището на ул. „Ал. фон Хумболт“ 7

Прочетете по-надолу за информация относно разликите в подхода на двете места и препоръки как да изберете най-подходящото за вашето дете.

Предучилищната възраст

Седмата година от живота на детето е преходна. С нея приключва първият етап – на свободната игра, и започва следващият – на съзнателното учене. Прочетете повече информация в статията: Предучилищната възраст: във вихъра на прехода между свободната игра и съзнателното учене.

Според валдорфската педагогика умствените промени вървят ръка за ръка с телесните промени при децата. През седмата година настъпва важна телесна промяна, която се изразява външно под формата на издължаване на крайниците и смяна на млечните зъби. Рудолф Щайнер обяснява, че настъпилите промени са резултат от това, че жизнените сили са свършили своята работа по индивидуализиране на физическото тяло. Сега тези сили са на разположение на мисълта, детето вече е готово за процеса на учене.

Някъде по това време родителите започват да се питат: Доколко детето ми е готово за следващия голям етап: училището? Дали да започнем по-рано или по-късно? Как можем ние да му помогнем да се подготви и адаптира към тази голяма промяна?

В България най-често децата тръгват на училище в годината, в която навършват 7 години, но понякога по преценка на родители и учители това може да стане и когато са още на 6. Как ние във Валдорфското училище преценяваме коя е най-подходящата среда за един ученик в предучилищна възраст и каква е разликата между двете форми на предучилищно възпитание, които предлагаме – предучилищна група в детската градина, или предучилищен (нулев) клас в училището?

Предучилищната група към детската градина в кв. "Лозенец"

Във филиала в кв. Лозенец в София (сградата, в която до 2019 година се помещаваше и училището) в момента се помещава детската ни градина. Там имаме и предучилищна група за деца, които през септември на следващата година трябва да са в първи клас.

Дневният ритъм на предучилищната група в Лозенец е по-близък до ритъма, с който са свикнали децата досега в детската градина. Започват деня към 9 сутринта и могат да останат в градината до 18 часа, като до обяд се редуват т.нар “вдишващи” и “издишващи” занимания или концентрирани дейности със свободна игра. Структурираните дейности са по-кратки, не толкова активни и по-щадящи като интелектуално натоварване за сметка на повечето игри и приказки. След като се наобядват и преди следобедното излизане на двора, децата почиват – тези, които искат спят, а останалите лягат поне за половин час в спокойно състояние.

За кои деца е подходяща предучилищната група?

Ако детето все още има нужда от повече игра и свободни занимания, ако се изморява по-бързо и в следобедните часове иска да почива, и ако вие като родители сте по-склонни да забавите учебния процес възможно най-много, то детско-градинският вариант на предучилищна подготовка е по-добрият избор. (Разбира се, ако локацията в кв. Лозенец е удобна за вас)

Предучилищният клас към училището в кв. "Гео Милев"

От 2019 година в новата сграда на училището в кв. Гео Милев има вече и предучилищен клас по модела на немските валдорфски училища, където децата тръгват в първи клас на 6 години. Тук ритъмът и структурираните занимания на децата, които догодина официално ще са ученици и ще бъдат в първи клас (при нас или в друго училище), са много по-близки до учебните занимания на по-големите. Денят започва заедно с първия учебен час на учениците – в 8:30 часа и продължава до 15:00, когато свършват училище и всички класове от началния курс. 6-годишните деца в предучилищния клас сутрин имат т.нар „урок-епоха“, където чрез ритъм, песни, стихотворения, игри, чрез образи и преживявания се осъществява подготовката за основния час на деня – роден език, математика или рисуване на форми. Тези три основни предмета се редуват през няколко седмици, така както е след това и от 1 до 4 клас. Освен главния урок в програмата на нулевия клас са включени всички задължителни за този етап на обучение предмети, съобразени с възрастовите особености на децата – околен свят, сръчности, музика, спорт, рисуване, английски език.

Основен акцент е работата с природни и естествени материали за запознаване със света и околната действителност, като месене на хляб и много други дейности, свързани с двигателните, моторните и сензорните умения на децата. 

Макар че това се води учебен клас, начинът на преподаване е изцяло съобразен с валдорфските принципи и децата на тази възраст все още учат главно чрез подражание. Учителят работи основно за развиване на волята у детето, за изграждането на навици и за сформирането на група, а не за натрупване на академични знания или за „покриване на материал“.

За кои деца е подходящ предучилищният клас в училище?

Предучилищният клас е чудесен начин детето ви да се адаптира по-плавно към училищния режим, който го очаква в първи клас. Ако смятате, че детето ви е готово да бъде в училищна среда, ако не чувства нужда да почива следобед и ако вие като родители предпочитате да насърчавате по-активен дневен режим, тогава предучилищният клас предлага по-добри условия.
След края на учебния ден в 15 часа всяко дете от предучилищния клас може да участва в допълнителни занимания, предложени от училището, които се заплащат отделно от таксата за обучение.

Тези два различни подхода към предучилищната подготовка ни помагат да предложим най-добрият вариант за всяко семейство в зависимост от индивидуалните потребности и житейския път на всяко дете. Някои имат нужда по-дълго да останат във вълшебната атмосфера на валдорфската детска градина, други деца искат вече да бъдат „големи“. За вторите предучилищният клас предвижда едно плавно въвеждане на детето в социалния живот чрез срещата му с институцията училище по начин, който разпалва любопитството му и интереса към новото, и ентусиазма да учи през целия си живот.

 

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас! Ще се радваме да ви помогнем да прецените кой е най-добрият вариант за вашето дете.