Нашата мисия и философия

Ние предлагаме

 Съчетаване на валдорфска методика на преподаване с всички държавни образователни стандарти.
 Учебна програма, съобразена с възрастовите особености на всяко дете.
 Изкуства, езици и практически занимания през целия курс на обучение.
 Обучение в малки групи, спокойна и подкрепяща среда.
 Диплома от МОН

От септември 2019г училището се премести в нова, по-голяма сграда, със зелен двор и в тих квартал, която избрахме и оборудвахме с много любов и с цената на усилен труд, така че да бъде новият училищен дом за нашите деца. Повече информация и снимки можете да намерите на Фейсбук страницата ни.

Детска градина „Валдорф“ за деца от 3 до 6 години в кв. Лозенец (вижте точния адрес в Контакти).

Предучилищни групи има и в двете локации.

Нашата мисия

  Индивидуален подход към всяко дете според уникалните му нужди, дадености и таланти
  Развиване в еднаква степен на интелект, креативност, артистичност и социални умения
  Насърчаване на самостоятелност, изобретателност, общителност и съпричастност
 Създаване на жива връзка на учениците с учебния материал, чрез която да научат повече за себе си и да добият опит от заобикалящия ги свят
  Поддържане на тясна и ежедневна връзка с природата и възпитаване на любов и отговорност към нея
  Развиване на стремеж към доброто, красивото и търсенето на истината

Защо да избера валдорфската педагогика?

„Детето се приема с благоговение, възпитава се с любов и се пуска на свобода“
Рудолф Щайнер

С над 1000 училища и детски градини в 61 страни на пет континента, валдорфската педагогика събира все повече поддръжници и последователи, като това е най-голямата и бързо развиваща се мрежа от независими нестопански образователни институции в света. Все повече хора разбират, че бъдещето е в ръцете на хората, които могат да създават, а не на тези, които са научени да изпълняват. Възпитавайки уверени и творчески личности, валдорфските училища и детски градини по света дават на обществото изключително добре развити в естетическо, морално и интелектуално отношение млади хора, които бързо и лесно се адаптират във всякаква среда.

Познанието на Рудолф Щайнер за човешкото развитие показва, че в най-ранна детска възраст малките имат нужда да играят и чрез подражание да опознават себе си и света. Във валдорфската среда, изпълнена с любов и топлина, сред много песни, приказки, игри, художествени и практически дейности, децата между 3 и 6 г. живеят заедно, като в голямо семейство. Едва след седмата година и смяната на зъбите настъпва времето в човешкото развитие, когато детето е готово да получава по-интелектуални знания. Те обаче трябва да се преподават по жив и интересен за децата начин, а не чрез абстрактни и академични понятия. Затова и обучението между 7 и 14 години във валдорфските училища е свързано с много движение, игри, изкуство и ритмични упражнения. Те помагат на детето да приеме новите знания не само с главата си, но и да ги преживее чрез чувствата и движенията на цялото си тяло. Широко застъпените занимания по различните изкуства (рисуване, музика, танци и театър) помагат на децата да изразяват чувствата си и да работят за емоционалното си израстване.

За нас   Контакти >>