Нашият екип

Нашата педагогическа колегия се състои от квалифицирани педагози, ентусиазирани в своята професия, готови да се развиват непрекъснато. Учебните занимания се водят според принципите на валдорфската педагогика, съчетавайки наука, изкуство и движение.

Преподавателите работят в екип с ментора ни от организацията на валдорфските училища, от която сме лицензирани, Кристоф Йохансен.

Прочетете и: Интервюта и Публикации в пресата за нас.


А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Агне Бражиунайте

Учител, детска градина

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, бакалавър, 2017


Адриана Маркова

Учител, детска градина

Специалност: Стенопис; Теория и практика на художественото образование, бакалавър, 2007


Алексей Кальонски

Учител по английски език, класен на Xа през 2021/2022 година

Специалност: Екология и опазване на околната среда, бакалавър, 2018


Веляна Пенкова

Начален учител, учител по английски език и музика

Специалност: Начална училищна педагогика, магистър, 2014

Вижте и статията: „Човекът и животните“ – светът е в нас и ние сме в света


Весела Аврамова

Учител по математика

Специалност: Математика, магистър, 1981


Веско Василев

Учител по биология и здравно образование, класен на VIа през 2021/2022 година
Заместник-директор, учебна дейност

Специалност: Екология, магистър, 2000

Цялата природа е събрана в човека.
Изучавайки природата, учим за себе си.

Прочетете и интервютата:
Веско Василев: Как учим биология по валдорфски
Един урок по химия по валдорфски


Георги Петров

Медицинско лице

Специалност: Фелдшер, 1993


Георги Симеонов

Административен мениджър

Специалност: Защита на културно-историческото наследство в Република България, магистър, 2015


Даниел Липчев

Учител по английски език

Специалност: Международен бизнес мениджмънт, бакалавър, 2016


Даниела Найденова

Учител по музика, класен на Vа през 2021/2022 година

Специалност: Музикознание и музикална педагогика, доктор, 2005

„Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си.“ Галилео Галилей

Животът е музика, ако умееш да пееш и свириш подходящите истинни тонове.

Музиката се ражда в тишината, струи от цялото ни същество, радва и топли душата, помага на сърцето да чувства и споделя, организира ума и тялото и има силата да лекува.


Данка Василева

Учител по изобразително изкуство

Специалност: Архитектура, магистър, 1991


Деница Дакова

Учител по изобразително изкуство

Специалност: Изкуствознание и изобразителни изкуства, доктор, 2016


Детелина Менова

Майка на къщата

Специалност: Електронна техника и микроелектроника, специалист, 1997

Прочетете и интервюто: За майката на къщата, с любов.


Диана Димитрова Александрова

Учител по български език и литература

Специалност: Българска филология; начална училищна педагогика, магистър, 2020


Диана Костадинова Александрова

Учител, детска градина
Директор, детска градина

Специалност: Предучилищна педагогика, магистър, 2017


Зефира Христова

Начален учител, класен на предучилищния клас в училището през 2021/2022 година

Специалност: Начална училищна педагогика, магистър, 2016

Не се страхувам да греша.

Прочетете и интервюто: Важен ли е краснописът в 21 век?Ивелин Христов

Учител по технологии и предприемачество

Специалност: Финанси, бакалавър, 2007


Ира Николова

Учител по математика, класен на Vб през 2021/2022 година

Специалност: Физика и математика, магистър, 1998


Ирина Юнчова

Учител по руски език

Специалност: Руска филология, магистър, 1982

Выучи русский язык, и ты откроешь перед собой весь мир


Йордан Йорданов

Учител по география и история

Специалност: Учител по история и география, магистър, 1993


Калина Моравска

Учител по химия и опазване на околната среда

Специалност: Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда, магистър, 2003

Работата с деца не е като другите професии – във всеки един час ние оставяме частица от себе си, но това не е загуба, защото обратно получаваме частица от всеки един ученик. Когато това се случва и децата и учителите са доволни едни от други.


Катерина Янкова

Учител по немски език

Специалност: предучилищна педагогика, магистър, 1990, учител по немски език, СДК


Мариана Славова

Учител по английски език, компютърно моделиране и информационни технологии

Специалност: Начална училищна педагогика, 2018


Мария Цветанова

Учител по български език и литература

Специалност: Българска филология, магистър, 1988


Милена Бонева

Начален учител, класен на Iа клас през 2021/2022 година

Специалност: Валдорфска педагогика. Класен учител и валдорфски музикален педагог, магистър, 2020


Мирела Стоичкова

Учител, детска градина

Специалност: Психология, магистър, 2019


Найден Йотов

Учител по български език и литература, история и философия

Специалност: Философия, магистър, 2011


Недялка Колева

Начален учител, класен на IVа през 2021/2022 година
Директор

Специалност: Начална училищна педагогика, бакалавър, 1999

„Детето трябва да се приема с благоговение, да се възпитава в любов и да се пуска на свобода.“ Рудолф Щайнер

Естественият, непринуден авторитет трябва да представлява непосредственият духовен пример, чрез който младият човек да развие: съвест, навици, желания; който да даде насока на темперамента, за да достигне всичко необходимо за правилна ориентация в света.


Николай Тодоров

Учител по български език и литература, класен на VIIа през 2021/2022 година

Специалност: Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия – Западноевропейска литература, Доктор, 2018


Орлин Карагьозов

Учител по актьорско майсторство, класен на ХIIа през 2021/2022 година

Специалност: Актьорство за драматичен театър, бакалавър, 2002


Петя Димитрова

Учител по хореография

Специалност: Актьорство за драматичен театър, бакалавър, 1999


Петър Матеев

Учител по немски език

Специалност: Отдих, туризъм и околна среда, магистър, 2007


Радостина Николова

Учител по математика, физика и астрономия

Специалност: Физика, магистър, 2002


Росица Михайлова

Начален учител, класен на IIа през 2021/2022 година

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, магистър, 2005

„Да възприемаме детето с уважение, Да го възпитаваме с любов, Да му дадем свобода.“ Рудолф Щайнер

Да си учител не е просто професия, това е призвание. Няма нищо по-ценно от това да можеш да се докоснеш до детската душа, да й помагаш в нейния земен път и да оставиш трайни и хубави следи.


Румен Милчев

Поддръжка

Специалност: Машиностроене, 1970


Румяна Сотирова

Учител, детска градина


Силвия Василева

Начален учител, класен на IIIа през 2021/2022 година

Специалност: Начална училищна педагогика със специализация изобразително изкуство, бакалавър, 1998

Прочетете и интервюто: Силвия Василева: Никога не е късно да научиш нещо ново.


Славка Зидан

Психолог

Специалност: Психология, бакалавър, 2010


Спас Карабелов

Учител по информационни технологии

Специалност: Математика и информатика, бакалавър, 2008


Таня Младенова

Учител по физическо възпитание и спорт

Специалност: Психология, магистър, 2015

Двигателната активност е много важна за балансираното развитие на триединството в човека, състоящо се от мисли, чувства и воля.


Татяна Дамянова

Учител, подготвителна група в детската градина

Специалност: Предучилищна педагогика, магистър 2019, География 2004

Децата дават само любов!


Теодор Насър

Учител по естествознание и спортни дейности

Специалност: Педагогика и Биодинамично земеделие

„Изкуството е проява на Природата,
А науката – нейното обяснение.“ 
В. Фон Гьоте

Прочетете и чуйте: Триединството наука-изкуство-спорт; Учителят трябва да възпитава


Теофана Манева

Управител, детска градина

Специалност: Предучилищна педагогика, магистър, 2010

Прочетете статията: Предучилищната възраст: във вихъра на прехода между свободната игра и съзнателното учене


Цветелина Хаджиева

Учител по технологии и предприемачество, класен на VIIIа през 2021/2022 година

Специалност: Българска филология, бакалавър, 2004


За нас<< КонтактиСдружение >>