Нашият екип

Нашата педагогическа колегия се състои от квалифицирани педагози, ентусиазирани в своята професия, готови да се развиват непрекъснато. Учебните занимания се водят според принципите на валдорфската педагогика, съчетавайки наука, изкуство и движение.

Преподавателите работят в екип с ментора ни от организацията на валдорфските училища, от която сме лицензирани, Кристоф Йохансен.

Прочетете и: Интервюта и Публикации в пресата за нас.


А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Агне Бражиунайте

Учител на предучилищна група

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, бакалавър, 2017


Алексей Кальонски

Учител по английски език

Специалност: Екология и опазване на околната среда, бакалавър, 2018


Антония Зайкова

Учител по български език и литература, история и география

Специалност: Педагогика, бакалавър, 2011

Вижте и статията: Епоха Краезнание с автор г-жа Антония Зайкова.


Веляна Пенкова

Начален учител

Специалност: Начална училищна педагогика, магистър, 2014

Вижте и статията: „Човекът и животните“ – светът е в нас и ние сме в света за епохата на г-жа Веляна Пенкова.


Весела Еленкова

Учител по английски език

Специалност: Английска филология, магистър, 2000

„Две неща изпълват душата ми с все ново и растящо възхищение и страхопочитание, колкото по-често и по-продължително мисля за тях: звездното небе над мен и нравственият закон у мен.“

Кант

Прочетете и интервюто:

(Web Stage) Ако учителят е чужд на живота, той не може да бъде полезен за децата: Весела Еленкова и валдорфската педагогика в България


Веско Василев

Учител по биология и здравно образование

Специалност: Екология, магистър, 2000

Цялата природа е събрана в човека.

Изучавайки природата, учим за себе си.

Прочетете и интервютата:

Веско Василев: Как учим биология по валдорфски

Един урок по химия по валдорфски


Владислав Лозанов

Учител по математика и информационни технологии

Специалност: Маркетинг и планиране, магистър, 2000

Целта на математиката не са пресмятанията, а вникването в нещата.


Георги Симеонов

Административен мениджър

Специалност: Защита на културно-историческото наследство в Република България, магистър, 2015


Дана Колева

Счетоводител

Специалност: Счетоводство, УПК, 1985


Даниела Найденова

Учител по музика

Специалност: Музикознание и музикална педагогика, доктор, 2005

„Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си.“ Галилео Галилей

Животът е музика, ако умееш да пееш и свириш подходящите истинни тонове.

Музиката се ражда в тишината, струи от цялото ни същество, радва и топли душата, помага на сърцето да чувства и споделя, организира ума и тялото и има силата да лекува.


Даниела Стойчева

Учител по немски език

Специалност: Немска филология, професор доктор, 2012

„Wer keine Fremdsprachen kennt, weiss nichts von seiner eigenen.“ (Който не знае чужди езици, той не знае нищо за собствения си.)

Йохан Волфганг фон Гьоте

Тази мисъл на великия немски писател Гьоте, която ни насочва към многоезичието и срещата на различни култури, не е загубила и до днес своята актуалност. Защо учим чужди езици? Защо отделяме от времето си, полагаме труд и усилия? Истината е, че в съвременния свят, където всичко е взаимосвързано, владеенето на чужди езици ни дава огромни предимства. Езикът е най-прекият начин да научим повече за други култури, да опознаем света, но и да вникнем по-добре в собствената си култура. Способността да контактуваме на езика на събеседника ни дава увереност. И когато общуването е успешно, осъзнаваме, че всичките ни усилия не са били напразни.


Данка Василева

Учител по изобразително изкуство

Специалност: Архитектура, магистър, 1991


Даяна Мутушева

Помощник-учител

Специалност: Педагогика, бакалавър, 2016


Деница Дакова

Учител по изобразително изкуство

Специалност: Изкуствознание и изобразителни изкуства, доктор, 2016


Десислава Евгениева

Начален учител

Специалност: Специална педагогика, магистър, 2003


Детелина Менова

Майка на къщата

Специалност: Електронна техника и микроелектроника, специалист, 1997

Прочетете и интервюто:

За майката на къщата, с любов.


Зефира Христова

Начален учител

Специалност: Начална училищна педагогика, магистър, 2016

Не се страхувам да греша.

Прочетете и интервюто:

Важен ли е краснописът в 21 век?


Ивелин Христов

Учител по технологии и предприемачество

Специалност: Финанси, бакалавър, 2007


Ина Гергинова

Учител по хореография

Специалност: Артистични психосоциални практики и психодрама, магистър, 2015

„Dancing is a spiritual exercise in a physical form.“
Merce Cunningham


Ира Николова

Учител по математика

Специалност: Физика и математика, магистър, 1998


Ирина Юнчова

Учител по руски език

Специалност: Руска филология, магистър, 1982

Выучи русский язык, и ты откроешь перед собой весь мир


Калина Моравска

Учител по химия и опазване на околната среда

Специалност: Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда, магистър, 2003

Работата с деца не е като другите професии – във всеки един час ние оставяме частица от себе си, но това не е загуба, защото обратно получаваме частица от всеки един ученик. Когато това се случва и децата и учителите са доволни едни от други.


Мария Цветанова

Учител по български език и литература

Специалност: Българска филология, магистър, 1988


Найден Йотов

Учител по български език и литература, история и философия

Специалност: Философия, магистър, 2011


Недялка Колева

Начален учител

Специалност: Начална училищна педагогика, бакалавър, 1999

„Детето трябва да се приема с благоговение, да се възпитава в любов и да се пуска на свобода.“ Рудолф Щайнер

Естественият, непринуден авторитет трябва да представлява непосредственият духовен пример, чрез който младият човек да развие: съвест, навици, желания; който да даде насока на темперамента, за да достигне всичко необходимо за правилна ориентация в света.


Орлин Карагьозов

Учител по актьорско майсторство

Специалност: Актьорство за драматичен театър, професионален бакалавър, 2002


Петя Димитрова

Учител по хореография

Специалност: Актьорство за драматичен театър, бакалавър, 1999


Радостина Николова

Учител по физика и астрономия

Специалност: Физика, магистър, 2002


Росица Михайлова

Начален учител

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, магистър, 2005

„Да възприемаме детето с уважение, Да го възпитаваме с любов, Да му дадем свобода.“ Рудолф Щайнер

Да си учител не е просто професия, това е призвание. Няма нищо по-ценно от това да можеш да се докоснеш до детската душа, да й помагаш в нейния земен път и да оставиш трайни и хубави следи.


Румен Милчев

Портиер

Специалност: Машиностроене, 1970


Силвия Василева

Начален учител

Специалност: Начална училищна педагогика със специализация изобразително изкуство, бакалавър, 1998

Прочетете и интервюто: Силвия Василева: Никога не е късно да научиш нещо ново.


Таня Младенова

Учител по физическо възпитание и спорт

Специалност: Психология, магистър, 2015

Двигателната активност е много важна за балансираното развитие на триединството в човека, състоящо се от мисли, чувства и воля.


Татяна Дамянова

Учител на предучилищна група

Специалност: Начална и предучилищна педагогика, магистър, 2019

Децата дават само любов.

Нека да помогнем на децата да изживеят един по-добър и красив живот сред природата.


Цветелина Хаджиева

Учител по технологии и предприемачество

Специалност: Българска филология, бакалавър, 2004


Щефен Хепт

Учител по немски език

Специалност: Търговска кореспонденция на френски и италиански език, специалист, 2001

За нас<< КонтактиСдружение >>