Училищна документация

2020/2021

Рамка на дистанционното обучение в ЧСУ „Проф. Николай Райнов“, октомври 2020

Актуалното седмично разписание ще откриете в електронния дневник Shkolo.bg

Covid-19

Справка за броя на участниците в обучителния процес

– – –

Етичен кодекс 

Годишен план за дейността на училището 2019/2020

Годишен доклад за дейността на Сдружение „ЧСУ Професор Николай Райнов“ през 2018 г. 

Лицензи


Процедура за осигуряване на подкрепа за личностното развитие

Отсъствия на ученици

Поведение и дисциплина в училище