Често задавани въпроси

Какво е валдорфска педагогика/валдорфска методика на преподаване?

С над 1000 училища и детски градини в 61 страни на пет континента, валдорфската педагогика събира все повече поддръжници и последователи, като това е най-голямата и бързо развиваща се мрежа от независими нестопански образователни институции в света. Създадена от австрийския философ Рудолф Щайнер, поставя в центъра детето и развитието на неговите уникални способности, таланти и нужди.  

Как може се реализира моето дете, ако получи валдорско образование?

Валдорфските възпитаници могат да изберат да се развиват във всяка една професионална сфера, която представлява интерес за тях. Изследвания показват, че възпитаниците на тази педагогика са адаптивни и социално ангажирани личности, запазващи вроденото си любопитство, отдадени на учене и себеразвитие през целия си живот. Според същите изследвания над 90% от завършилите валдорфски училища в световен мащаб продължават образованието си в университет. Известни валдорфски възпитаници има в сферата на бизнеса, изкуството, спорта, науката и техниката.

>> Повече за това какво се случва с валдорфските възпитаници в живота.
>> Повече за валдорфските знаменитости

Още за валдорфската педагогика:

<< Защо валдорфската педагогика работи – поглед от неврологична гледна точка
<< Ролята на движението и изкуството във валдорфската педагогика
<< Валдорфската педагогика
<< Значение на цветовете в класната стая
<< Избрани материали
<< Как учим биология по валдорфски?
<< Един урок по химия по валдорфски

Има ли някакъв подходящ „профил“ на децата, обучавани във Валдорфското училище? Например, да имат афинитет към изкуствата?

Валдорфската педагогика е за всички деца, тя насърчава развитието на пълноценни и свободни личности. Във валдорфската програма обаче изкуството е един от начините за развитието на умствения потенциал, паметта, волята, фината моторика, темперамента и комуникационните умения на детето. Нашите учители знаят как да ангажират интереса и стимулират ума на детето чрез правилно подбрани творчески дейности по време на час. Повечето завършили валдорфски училища развиват и запазват любов към изкуството през целия си живот.

Има ли ЧСУ „Проф. Н. Райнов“ сертификат за валдорфско училище?

Да. Училището е международно признато като валдорфско училище (получило е официалното право да използва „Валдорф“ и „Рудолф Щайнер“ в името си) от Съюза на свободните валдорфски училища (Bund der freien Waldorfschulen). Можете да видите името ни в списъка с лицензирани валдорфски училища по целия свят.

Покрива ли преподаваният материал изискванията на МОН?

Да. Имаме официален лиценз от МОН и отговаряме на всички държавни образователни изисквания. Освен това сме в списъка с иновативни училища и сме международно лицензирано валдорфско училище. Повече информация можете да намерите в раздел Лицензи.

Мога ли да преместя детето ми във вашето училище, ако вече е изкарало няколко години по общообразователната програма?

Да. Преди приема задължително ще има събеседване на родителите с учителите, както и на учителите с детето. За да улесним адаптацията на детето, процедурата ни по прием включва следното: за една седмица то е „на гости“ на бъдещия си клас. Учителите му обръщат специално внимание, запознават го с децата, въвеждат го в обстановката, правилата и колектива. Точно като истински „гост“. След този пробен период, ако детето се чувства добре при нас, ще продължи с увереност като пълноправен ученик от класа.

Мога ли да преместя детето ми в друго училище след като е учило във вашето училище?

Тъй като ЧСУ „Проф. Н. Райнов“ отговаря на изискванията на МОН за съдържание на учебната програма, можете да местите детето си в друго училище, след като е учило при нас.

Имат ли децата оценки?

Наличието на оценки е изискване на МОН за учениците от четвърти клас нагоре, затова те присъстват и при нас. Това са т.нар. количествени оценки. Те обаче във валдорфските училища имат второстепенно значение за преценка на работата на ученика, за сметка на по-съществените качествени оценки, които учителите предоставят. Те са индивидуални препоръки за развитие на детето.

>> Повече за валдорфския подход към оценките в училище 

Как мога да разбера прогреса на моето дете?

Училището работи с електронен дневник, който позволява своевременна връзка с преподавателите.

Всеки класен ръководител, освен да преподава планирания учебен материал, има за цел да проследява развитието на всяко дете през учебната година. Наблюденията се обсъждат редовно на педагогически съвети и се представят пред родителите на индивидуални родителски срещи, заедно с препоръки. Освен това, всеки родител има правото да поиска да му бъде уговорена индивидуална среща с педагозите, когато има проблем или въпрос. В края на годината класният ръководител изготвя индивидуална характеристика на детето и списък от препоръки. Всеки месец в училището има открити уроци за родители, на които те могат да заповядат в часовете и да наблюдават лично как протича учебният процес.

Как се подготвят децата за външно оценяване/матури?

Ние не отричаме значението на доброто представяне пред външното оценяване, затова упражненията за децата от четвърти и седми клас включват материала, който влиза в матурите. Това обаче се прави без излишен стрес за децата, и без да се преекспонира оценката, която носи външното оценяване. 

Какво е отношението на валдорфската педагогика към „високите“ технологии?

Ние препоръчваме сериозното въвеждане на високите технологии в училище едва към 12-ата година на детето. Тогава и детето вече е способно да използва технологиите в свой интерес, а не технологиите/рекламите и т.н. да използват детето в свой. Застояването на детето пред компютър или телевизор води до информационна претовареност, която развива пасивност, отчуждение, агресия или нетипични за възрастта здравословни проблеми у децата.

>>Повече за обучението по компютърни технологии
>> Повече за „високите“ технологии
>> Възможно ли е плетенето да ни помогне да се научим да програмираме?


Вижте още и: