Гимназия

Гимназиалната програма на ЧСУ „Проф. Н. Райнов“ е съобразена както с образователните изисквания на МОН, така и с принципите и методите на валдорфската педагогика.

Възрастта

Според валдорфската педагогика, именно в тази възраст интензивно се развиват интелектът, разумът и логиката.

Както и по-рано, младият човек има за задача да опознава себе си и света, но ако при малките деца това е ставало предимно чрез сетивата, чувствата и преживяванията, сега вече към тях се добавя и интензивната работа на интелектуално ниво.

Младежите се интересуват все повече не само от видимото, но и от по-дълбокото, скритото от повърхността, значимото и истинското. Вече порасналите деца започват да търсят смисъла: на всичко, което правят; на света и живота; на собственото си съществуване. Преосмислят се приятелствата, семейните връзки, появяват се първите любовни трепети. Търсят се причинно-следствените връзки във всичко. Животът и ежедневието придобиват добре познатия за всички ни интензитет и плам на тийнейджърската възраст.

Вижте още и: Етапи в развитието на подрастващите

Основни принципи

Една от най-важните цели на валдорфското образование е да стимулира любовта към ученето, така че тя да се запази за цял живот. Без съмнение, в гимназиалната възраст е предизвикателство за педагози и родители да поддържат интереса на младежите към науките и учебните занимания.

Прилагайки принципите на валдорфската педагогика, ние се стремим да насърчим порастващото дете само да търси истината и само да захранва вродената си нужда от знания и развитие – качества, безценни за всеки, искащ пълноценен живот, независимо от сферата, в която работи.

Друга наша цел е да формираме свободни личности, способни да носят отговорност за себе си и другите. Нашите учители работят за изграждането на истински авторитет пред учениците си, основан на уважение и доверие, а не на страх от наказания и ниски оценки.

Младежите участват активно в учебния час заедно с преподавателите си. Чрез експерименти, наблюдения, дискусии, работни групи и проекти се учат на аналитично мислене, наблюдателност, прецизност и екипна работа.

Програмата

В гимназиалния курс на ЧСУ „Проф. Николай Райнов“, основните предмети като литература, математика и естествени науки са добре балансирани и обогатени от разнообразната ни програма от чужди езици, изкуства и спорт. Младежите изучават два чужди езика: в момента това са английски и немски. Като продължение на основния курс, от където младежите имат езикова основа, в гимназията младежите изучават задълбочено всичко, свързано с доброто владеене на езика: граматика, лексика, правопис, култура и история на дадената страна и т.н.

И в гимназията изкуството продължава да е важна част от учебната програма. То присъства в програмата под формата на специализирани предмети като театър, дърворезба, скулптура, живопис и др., развиващи творческия потенциал и сръчността на нашите възпитаници. Изкуството е част и от всеки главен урок, независимо по кой предмет е.

Както и при основния курс на обучение, и в гимназията младежите работят в епохи, т.е., за период от няколко седмици изучават интензивно определен основен предмет. След това, основният предмет се сменя. Това позволява младежите да се потопят максимално в изучаваната материя, да я преживеят и обработят на умствено и сетивно ниво. В главния урок, неизменно по валдорфски, присъстват и елементи на изкуство и игра заедно с основната материя. Например, чрез изпяване на песен, рисуване в учебните тетрадки, групови кръгчета и др. Това помага на младежите да възприемат по-трайно, по-дълбоко, но и по-лесно и безстресово учебния материал.

Педагозите

Педагогическата ни колегия работи за непрекъснатото усъвършенстване на програмата и начините за работа с учениците. На ежеседмични срещи, учителите съвместно решават възникналите през седмицата проблеми, обсъждат заедно учебната програма и как да я усъвършенстват. Педагозите ни поддържат активна връзка с родителите и при нужда ги въвличат в решаването на проблемите. Родителите получават регулярна обратна връзка относно развитието на своите деца, техните силни и слаби страни, и препоръки как да подпомогнат детето в неговия път.