Лицензи

Министерство на образованието

Лиценза на Валдорфско училище ЧСУ „Проф. Николай Райнов“, който ни дава правото да упражняваме дейност като училище, можете да намерите на сайта на МОН, както и сканиран долу:

От учебната 2017/2018 училището е включено в мрежата на иновативните училища на България.

Валдорфско училище

Училището е международно признато като валдорфско училище (получило е официалното право да използва „Валдорф“ и „Рудолф Щайнер“ в името си) от Съюза на свободните валдорфски училища (Bund der freien Waldorfschulen). Можете да видите името ни в списъка с лицензирани валдорфски училища по целия свят.