Предучилищна подготовка

ЧСУ „Проф. Н. Райнов“ предлага предучилищно обучение и в двете локации: детската градина на ул. „Горски пътник“ 44 и училището на ул. „Хумболт“ 7. Прочетете по-надолу за информация относно разликите в подхода на двете места и препоръки как да изберете най-подходящото за вашето дете.

Възрастта

Към шестгодишна възраст при децата настъпва промяна, която се изразява външно под формата на издължаване на крайниците и смяна на млечните зъби. Детето влиза в играта с предварително поставена цел, а в поведението му към възрастния се появява уважение, от пример за подражание той се превръща в обичан авторитет. Рудолф Щайнер обяснява, че настъпилите промени са резултат от това, че жизнените сили са свършили своята работа по индивидуализиране на физическото тяло. Сега тези сили са на разположение на мисълта, детето вече е готово за процеса на учене.

Detska_tuchem_stanche

За да бъде ученик, то трябва да е развило въображение (способността за вътрешно изграждане на образи е необходима за процеса на учене), способност за концентрация (изгражда се в детството при правилно редуване на свободни и концентриращи дейности), двигателна гъвкавост (при хармонични движения и при богатство от опитности за грубата и фината моторика, тя води до душевна свобода), способност за словесен изказ и външно равновесие (то помага на детето да се ориентира в пространството и е знак за вътрешно равновесие).

Предучилищна група или предучилищен клас – как да изберем?

В България най-често децата тръгват на училище в годината, в която навършват 7 години, но понякога по преценка на родители и учители това може да стане и когато са още на 6. Как ние във валдорфското училище преценяваме коя е най-подходящата среда за един ученик в предучилищна възраст и каква е разликата между двете форми на предучилищно възпитание, които предлагаме – детско-градинска група или т.нар нулев клас?

Във филиала на валдорфското училище в кв. Лозенец в София (сградата, в която до миналата година се помещаваше и училището) приемаме деца на възраст между 3 и 6 години, като най-големите се водят в предучилищна група. Това са деца, които през септември 2020 година трябва да са в първи клас. Дневният ритъм в Лозенец е по-близък до ритъма, с който са свикнали децата досега в детската градина – започват деня към 9 сутринта и могат да останат в градината до 18 часа, като до обяд се редуват т.нар “вдишващи” и “издишващи” занимания или концентрирани дейности със свободна игра. Структурираните дейности са по-кратки, не толкова активни и по-щадящи като интелектуално натоварване за сметка на повечето игри и приказки. След като се наобядват и преди следобедното излизане на двора, децата почиват – тези, които искат спят, а останалите лягат поне за половин час в спокойно състояние.

За кого е подходяща предучилищната група към валдорфското училище? Ако детето все още има нужда от повече игра и свободни занимания, ако се изморява по-бързо и в следобедните часове иска да почива, и ако вие като родители сте по-склонни да забавите учебния процес възможно най-много, то детско-градинският вариант на предучилищна подготовка е по-добрият избор. (Разбира се, ако локацията в кв. Лозенец е удобна за вас)

От тази учебна година в новата сграда на училището в кв. Гео Милев имаме вече и предучилищен клас по модела на немските валдорфски училища, където децата тръгват в първи клас на 6 години. В новия ни предучилищен клас ритъмът и структурираните занимания на децата, които догодина официално ще са ученици и ще бъдат в първи клас (при нас или в друго училище), са много по-близки до учебните занимания на по-големите. Денят започва заедно с първия учебен час на учениците – в 8:30 часа и продължава до 15:00, когато свършват училище и всички класове от началния курс. 6-годишните деца в предучилищния клас сутрин имат т.нар „урок-епоха“, където чрез ритъм, песни, стихотворения, игри, чрез образи и преживявания се осъществява подготовката за основния час на деня – роден език, математика или рисуване на форми. Тези три основни предмета се редуват през няколко седмици, така както е след това и от 1 до 4 клас. Освен главния урок в програмата на нулевия клас са включени всички задължителни за този етап на обучение предмети, съобразени с възрастовите особености на децата – околен свят, сръчности, музика, спорт, рисуване, английски език.

Основен акцент е работата с природни и естествени материали за запознаване със света и околната действителност, като месене на хляб и много други дейности, свързани с двигателните, моторните и сензорните умения на децата.

Макар че това се води учебен клас, начинът на преподаване е изцяло съобразен с валдорфските принципи и децата на тази възраст все още учат главно чрез подражание. Учителят работи основно за развиване на волята у детето, за изграждането на навици и за сформирането на група, а не за натрупване на академични знания или за „покриване на материал“.

Тези два различни подхода към предучилищната подготовка ни помагат да предложим най-добрият вариант за всяко семейство в зависимост от индивидуалните потребности и житейския път на всяко дете. Някои имат нужда по-дълго да останат във вълшебната атмосфера на валдорфската детска градина, други деца искат вече да бъдат „големи“. За вторите предучилищният клас предвижда едно плавно въвеждане на детето в социалния живот чрез срещата му с институцията училище по начин, който разпалва любопитството му и интереса към новото, и ентусиазма да учи през целия си живот.

За кои деца е по-подходящ предучилищният клас в училище? Предучилищният клас е чудесен начин детето ви да се адаптира по-плавно към училищния режим, който го очаква в първи клас. Ако смятате, че детето ви е готово да бъде в училищна среда, ако не чувства нужда да почива следобед и ако вие като родители предпочитате да насърчавате по-активен дневен режим, тогава предучилищният клас предлага по-добри условия.

След края на учебния ден в 15 часа всяко дете от предучилищния клас може да участва в допълнителни занимания, предложени от училището, които се заплащат отделно от таксата за обучение.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас! Ще се радваме да ви помогнем да прецените кой е най-добрият вариант за вашето дете.

Прочетете още и: