Училище

Обучението в ЧСУ „Проф. Н. Райнов“ се провежда в съответствие с принципите на валдорфската педагогика, като същевременно отговаря на образователните изисквания на Министерство на образованието и науката.

Главен урок

Главен урок във валдорфските училища се нарича основният предмет за деня. Той продължава от час и половина до два часа, в зависимост от възрастта на децата.

Главният урок се провежда в сутрешните часове, когато е и най-продуктивното време за учене. Учителят сътворява учебните занимания по най-креативния начин. Методите на преподаване включват разказване на приказки, игри, рисуване, театър, пеене, така че децата да включат всичките си сетива за усвояване на учебния материал.

Вижте още и:

Епохи

Във валдорфските училища обучението се провежда в т.нар. епохи. Това означава, че в продължение на период от 3-4 седмици всеки ден предметът на главния урок е един и същ, напр. математика, роден език или история. Така вниманието се съсредоточава и задълбочава върху един основен предмет, което дава възможност за цялостно и трайно свързване с него, за развиване на задълбочен интерес. След съответното за дадената възраст „засищане”, основният предмет се сменя. За него настъпва необходимото за невидимата вътрешна работа забравяне. При следващата епоха от същия предмет, с него се работи на ново ниво. Изследванията показват, че работата в епохи е по-ефективна за дълготрайното усвояване на учебно съдържание в сравнение с общообразователния подход, при който се изучават множество предмети всеки ден.

Вижте още и: Защо валдорфската педагогика работи: поглед от неврологична гледна точка

Чужди езици

Чуждоезиковото обучение е важна част от валдорфската учебна програма. Децата в предучилищната група изучават по един чужд език (английски), а от първи клас в програмата се добавя и втори чужд език (немски език). Като част от извънкласната си програма децата могат да добавят и допълнителни часове по езици или да изучават и нов език.

Изучаването на чужди езици помага на децата да опознаят света наоколо. Всеки език е свързан със съответната култура, история, обичаи. Изучаването на чужд език помага на децата да развиват гъвкаво мислене, да бъдат отворени към хора, идващи от различна среда, както и да разширят собствените си хоризонти.

В началото чуждите езици се преподават чрез песни, игри, стихотворения, мимики и жестове – техники, които позволяват на детето да учи чрез естествената си способност да имитира. Набляга се на усвояването на общуване чрез говорене. По-нататък  се въвежда и четенето, и писането на чуждия език. С времето се обръща внимание на все повече граматически, лексикални и пунктуационни правила.

Изкуства

Изкуствата също са важен и силно застъпен елемент от валдорфската програма. В часовете по рисуване децата творят с восъчни и сухи пастели, акварелни бои, въглен и др. материали.

В часовете по музика децата се учат да пеят и свирят на един или два инструмента в зависимост от възрастта си. Още от подготвителните групи в седмичната програма на децата са включени часове по народни танци. Първокласниците започват изучаването на инструмент с упражнения по пентатонична флейта, а от втори клас свирят на блок флейта. Много от децата учат факултативно и втори музикален инструмент. От четвърти клас децата имат и часове по актьорско майсторство.

Изкуството присъства при нас във всички часове по всички предмети. Например, по време на сутрешното кръгче, с което учениците се настройват за пълноценна работа в клас, има и свирене на флейта и пеене. Работата по време на главния урок също е свързана с рисуване и творчество, преплетено с академична работа. И, разбира се, да не забравяме изкуството на вълшебно красивите валдорфски учебни дъски, с които учителите вдъхновяват децата да работят активно за усвояване на учебния материал.

Вижте още и:

Занаяти

Занаятите учат децата да се концентрират добре докато не приключат напълно със своята задача, а имат положително въздействие и върху цялата нервна система. Занаятите развиват така необходима за правилното изписване на букви и цифри фина моторика. В зависимост от възрастта на учениците, при нас те се занимават с плъстене на вълна, плетене, шиене, моделиране с восък или глина, скулптура и дърводелство.

Вижте още и: Възможно ли е плетенето да ни помогне да се научим да програмираме?

Градинарство

В нашата Зелена градинка, която сътворихме заедно с децата, родителите и доброволци, децата учат чрез преживяване. През различните сезони, децата участват в различни дейности от биоземеделието: посяване на семена, разсаждане, мулчиране, торене, поливане, събиране на реколтата и др. През летния сезон, по време на откритите класни стаи по биоземеделие, децата научават повече и за биологичното равновесие. В тези часове се включват елементи от биология, математика, чужди езици и др.

Вижте още и:

Извънкласни дейности