Фази в развитието на човешкия живот: с фокус възрастта след двайсет и една (лекция)

Лекция на Дорина Василева от цикъла „Валдорфска педагогика за родители“.

Честит първи учебен ден и на добър час!

Как посрещнахме новата учебна година 2016 във валдорфското училище.