Skip to content

Свържете се с нас

Училище

Адрес:
ул. „Александър фон Хумболт“ №7
1113 София

Прием и администрация:
Георги Симеонов
0894377903

administration@waldorf.bg

Детска градина

Адрес:
ул. „Горски пътник“ №44
1421 София

Прием и администрация:

0894935013