Skip to content

Нашата мисия

Ние предлагаме

Нашата мисия и философия

„Детето се приема с благоговение, възпитава се с любов и се пуска на свобода“

Рудолф Щайнер

Защо да избера валдорфската педагогика?

С над 1000 училища и детски градини в 61 страни на пет континента, валдорфската педагогика събира все повече поддръжници и последователи, като това е най-голямата и бързо развиваща се мрежа от независими нестопански образователни институции в света. Все повече хора разбират, че бъдещето е в ръцете на хората, които могат да създават, а не на тези, които са научени да изпълняват. Възпитавайки уверени и творчески личности, валдорфските училища и детски градини по света дават на обществото изключително добре развити в естетическо, морално и интелектуално отношение млади хора, които бързо и лесно се адаптират във всякаква среда.

 

Познанието на Рудолф Щайнер за човешкото развитие показва, че в най-ранна детска възраст малките имат нужда да играят и чрез подражание да опознават себе си и света. Във валдорфската среда, изпълнена с любов и топлина, сред много песни, приказки, игри, художествени и практически дейности, децата между 3 и 6 г. живеят заедно, като в голямо семейство. Едва след седмата година и смяната на зъбите настъпва времето в човешкото развитие, когато детето е готово да получава по-интелектуални знания. Те обаче трябва да се преподават по жив и интересен за децата начин, а не чрез абстрактни и академични понятия. Затова и обучението между 7 и 14 години във валдорфските училища е свързано с много движение, игри, изкуство и ритмични упражнения. Те помагат на детето да приеме новите знания не само с главата си, но и да ги преживее чрез чувствата и движенията на цялото си тяло. Широко застъпените занимания по различните изкуства (рисуване, музика, танци и театър) помагат на децата да изразяват чувствата си и да работят за емоционалното си израстване.