Skip to content

Училище

Обучението във Валдорфско училище „Проф. Н. Райнов“ се провежда в съответствие с принципите на валдорфската педагогика, като същевременно отговаря на образователните изисквания на Министерство на образованието и науката.

Главен урок

Главен урок във валдорфските училища се нарича основният предмет за деня. Той продължава от час и половина до два часа, в зависимост от възрастта на децата.
Главният урок се провежда в сутрешните часове, когато е и най-продуктивното време за учене. Учителят сътворява учебните занимания по най-креативния начин. Методите на преподаване включват разказване на приказки, игри, рисуване, театър, пеене, така че децата да включат всичките си сетива за усвояване на учебния материал.

Епохи

Във валдорфските училища обучението се провежда в т.нар. епохи. Това означава, че в продължение на период от 3-4 седмици всеки ден предметът на главния урок е един и същ, напр. математика, роден език или история. Така вниманието се съсредоточава и задълбочава върху един основен предмет, което дава възможност за цялостно и трайно свързване с него, за развиване на задълбочен интерес. След съответното за дадената възраст „засищане”, основният предмет се сменя. За него настъпва необходимото за невидимата вътрешна работа забравяне. При следващата епоха от същия предмет, с него се работи на ново ниво. Изследванията показват, че работата в епохи е по-ефективна за дълготрайното усвояване на учебно съдържание в сравнение с общообразователния подход, при който се изучават множество предмети всеки ден.

Чужди езици

Чуждоезиковото обучение е важна част от валдорфската учебна програма. Децата в предучилищната група изучават по един чужд език (английски), а от първи клас в програмата се добавя и втори чужд език (немски език). Като част от извънкласната си програма децата могат да добавят и допълнителни часове по езици или да изучават и нов език.

Изучаването на чужди езици помага на децата да опознаят света наоколо. Всеки език е свързан със съответната култура, история, обичаи. Изучаването на чужд език помага на децата да развиват гъвкаво мислене, да бъдат отворени към хора, идващи от различна среда, както и да разширят собствените си хоризонти.
В началото чуждите езици се преподават чрез песни, игри, стихотворения, мимики и жестове – техники, които позволяват на детето да учи чрез естествената си способност да имитира. Набляга се на усвояването на общуване чрез говорене. По-нататък се въвежда и четенето, и писането на чуждия език. С времето се обръща внимание на все повече граматически, лексикални и пунктуационни правила.

Изкуства

Изкуствата също са важен и силно застъпен елемент от валдорфската програма. В часовете по рисуване децата творят с восъчни и сухи пастели, акварелни бои, въглен и др. материали.

В часовете по музика децата се учат да пеят и свирят на един или два инструмента в зависимост от възрастта си. Още от подготвителните групи в седмичната програма на децата са включени часове по народни танци. Първокласниците започват изучаването на инструмент с упражнения по пентатонична флейта, а от втори клас свирят на блок флейта. Много от децата учат факултативно и втори музикален инструмент. От четвърти клас децата имат и часове по актьорско майсторство.

Изкуството присъства при нас във всички часове по всички предмети. Например, по време на сутрешното кръгче, с което учениците се настройват за пълноценна работа в клас, има и свирене на флейта и пеене. Работата по време на главния урок също е свързана с рисуване и творчество, преплетено с академична работа. И, разбира се, да не забравяме изкуството на вълшебно красивите валдорфски учебни дъски, с които учителите вдъхновяват децата да работят активно за усвояване на учебния материал.

Занаяти

Занаятите учат децата да се концентрират добре докато не приключат напълно със своята задача, а имат положително въздействие и върху цялата нервна система. Занаятите развиват така необходима за правилното изписване на букви и цифри фина моторика. В зависимост от възрастта на учениците, при нас те се занимават с плъстене на вълнаплетене, шиене, моделиране с восък или глина, скулптура и дърводелство.

Проекти

Работата по проекти е отличен начин децата да учат чрез действие и правене. Насърчава се използването на естествени материали като вълна, дърво, восък, картон, камъчета, мидички, клончета и др. В зависимост от възрастта и по различните предмети/уроци-епоха децата получават различни задания, например: изработване на макетни къщи по епоха „Древно строителство“, изработване макет на България за епоха „Човек и обществото“, създаването на билбордове, представящи различни държави от изучавания континент по „География“ и др. Проектната работа може да бъде индивидуална или в екип.

Градинарство

В нашата Зелена градинка, която сътворихме заедно с децата, родителите и доброволци, децата учат чрез преживяване. През различните сезони, децата участват в различни дейности от биоземеделието: посяване на семена, разсаждане, мулчиране, торене, поливане, събиране на реколтата и др. През летния сезон, по време на откритите класни стаи по биоземеделие, децата научават повече и за биологичното равновесие. В тези часове се включват елементи от биология, математика, чужди езици и др.