Skip to content

Начален и среден курс (1. – 7. клас)

През първите академични години персонализираната ни учебна програма се свързва с учениците предимно чрез техните сетива, въображение и физически способности. Азбуката например се учи с разказване на приказки, акцентиращи върху дадената буква; писането се преподава посредством рисуване на форми, а ранното обучение по математика използва ритъм и движение.

Главни уроци и епохи

Характерният начин на работа във Валдорфското училище се различава от конвенционалната класно-урочна система. Учебният ден започва с главен урок – основен предмет за деня – който продължава 100 минути и се състои от пет елемента:

  1. ритмично-двигателна част
  2. преговор
  3. самостоятелна работа
  4. усвояване на нови знания
  5. упражнение за слушане и възприемане на художествено слово.

Главните уроци се разпределят в блокове – или „епохи“, както ги наричаме тук – с продължителност от три до четири седмици. По време на една епоха главният урок остава един и същ всеки ден, а последващите редовни часове, траещи по 40 мин., интегрират темата му, предоставяйки разнообразни контексти за практическо приложение на придобитите теоретични знания. Този образователен акцент върху потапянето в един предмет в продължение на няколко седмици улеснява пълноценното усвояване на учебния материал.

Чужди езици

Във Валдорфското училище децата започват изучаването на английски и немски език в първи клас. Първоначално педагозите ни преподават чрез приказки, песни, стихотворения и дискусии, като постепенно въвеждат нова лексика и езикови правила. Учениците се запознават с историята и обичаите на дадените народи, формирайки културна осъзнатост, разширяваща хоризонтите им.

Изкуства

Валдорфското образование поставя специален фокус върху артистичните занимания. Освен във формалните ни творчески предмети, изкуствата са интегрирани във всички учебни дисциплини, свързвайки абстрактните понятия с разбираеми образи и насърчавайки развитието на артистичните заложби и креативното мислене на подрастващите.

Учениците ни рисуват с най-качествените материали, свирят на два музикални инструмента, играят народни и модерни танци, изучават актьорско майсторство и се занимават с множество занаяти като плъстене на вълна, плетене, шиене, моделиране с глина и восък и дървообработване. Провеждат се и часове по евритмия – специфична валдорфска форма на изкуство, която чрез движения на тялото пресъздава разпространението на речевия и музикален звук в пространството.

Преподавателите ни илюстрират уроците си с изящни картини върху черните дъски, които се превръщат в извори на вдъхновение за любопитните детски очи. Използват се увлекателни презентационни и демонстрационни методи за улесняване на възприемането на учебното съдържание, а за упражнение учениците работят в екипи по тематични проекти.

Градинарство

Зелената ни градинка е не само извор на вкусни био плодове и зеленчуци, но и открита класна стая за учене чрез преживяване. Спрямо сезона, децата извършват различни биоземеделски дейности: засяване на семена, разсаждане, мулчиране, торене, поливане и събиране на реколтата. Така стават свидетели на природните процеси и добиват практически умения за отглеждане на разнообразни растения.

Посетете ни и усетете от първа ръка атмосферата в училището ни!