Skip to content

Често задавани въпроси

С над 1000 училища и детски градини в 61 страни на пет континента, валдорфската педагогика събира все повече поддръжници и последователи, като това е най-голямата и бързо развиваща се мрежа от независими нестопански образователни институции в света. Създадена от австрийския философ Рудолф Щайнер, поставя в центъра детето и развитието на неговите уникални способности, таланти и нужди.  

Валдорфските възпитаници могат да изберат да се развиват във всяка една професионална сфера, която представлява интерес за тях. Изследвания показват, че възпитаниците на тази педагогика са адаптивни и социално ангажирани личности, запазващи вроденото си любопитство, отдадени на учене и себеразвитие през целия си живот. Според същите изследвания над 90% от завършилите валдорфски училища в световен мащаб продължават образованието си в университет. Известни валдорфски възпитаници има в сферата на бизнеса, изкуството, спорта, науката и техниката.

>> Повече за това какво се случва с валдорфските възпитаници в живота.
>> Повече за валдорфските знаменитости

Още за валдорфската педагогика:

<< Защо валдорфската педагогика работи – поглед от неврологична гледна точка
<< Ролята на движението и изкуството във валдорфската педагогика
<< Валдорфската педагогика
<< Значение на цветовете в класната стая
<< Избрани материали
<< Как учим биология по валдорфски?
<< Един урок по химия по валдорфски

Валдорфската педагогика е за всички деца, тя насърчава развитието на пълноценни и свободни личности. Във валдорфската програма обаче изкуството е един от начините за развитието на умствения потенциал, паметта, волята, фината моторика, темперамента и комуникационните умения на детето. Нашите учители знаят как да ангажират интереса и стимулират ума на детето чрез правилно подбрани творчески дейности по време на час. Повечето завършили валдорфски училища развиват и запазват любов към изкуството през целия си живот.

Да. Училището е международно признато като валдорфско училище (получило е официалното право да използва „Валдорф“ и „Рудолф Щайнер“ в името си) от Съюза на свободните валдорфски училища (Bund der freien Waldorfschulen). Можете да видите името ни в списъка с лицензирани валдорфски училища по целия свят.

Да. Имаме официален лиценз от МОН и отговаряме на всички държавни образователни изисквания. Освен това сме в списъка с иновативни училища и сме международно лицензирано валдорфско училище. Повече информация можете да намерите в раздел Лицензи.

Да. Преди приема задължително ще има събеседване на родителите с учителите, както и на учителите с детето. За да улесним адаптацията на детето, процедурата ни по прием включва следното: за една седмица то е „на гости“ на бъдещия си клас. Учителите му обръщат специално внимание, запознават го с децата, въвеждат го в обстановката, правилата и колектива. Точно като истински „гост“. След този пробен период, ако детето се чувства добре при нас, ще продължи с увереност като пълноправен ученик от класа.
Тъй като ЧСУ „Проф. Н. Райнов“ отговаря на изискванията на МОН за съдържание на учебната програма, можете да местите детето си в друго училище, след като е учило при нас.

Наличието на оценки е изискване на МОН за учениците от четвърти клас нагоре, затова те присъстват и при нас. Това са т.нар. количествени оценки. Те обаче във валдорфските училища имат второстепенно значение за преценка на работата на ученика, за сметка на по-съществените качествени оценки, които учителите предоставят. Те са индивидуални препоръки за развитие на детето.

>> Повече за валдорфския подход към оценките в училище 

Училището работи с електронен дневник, който позволява своевременна връзка с преподавателите.

Всеки класен ръководител, освен да преподава планирания учебен материал, има за цел да проследява развитието на всяко дете през учебната година. Наблюденията се обсъждат редовно на педагогически съвети и се представят пред родителите на индивидуални родителски срещи, заедно с препоръки. Освен това, всеки родител има правото да поиска да му бъде уговорена индивидуална среща с педагозите, когато има проблем или въпрос. В края на годината класният ръководител изготвя индивидуална характеристика на детето и списък от препоръки. Всеки месец в училището има открити уроци за родители, на които те могат да заповядат в часовете и да наблюдават лично как протича учебният процес.

Ние не отричаме значението на доброто представяне пред външното оценяване, затова упражненията за децата от четвърти и седми клас включват материала, който влиза в матурите. Това обаче се прави без излишен стрес за децата, и без да се преекспонира оценката, която носи външното оценяване. 

Ние препоръчваме сериозното въвеждане на високите технологии в училище едва към 12-ата година на детето. Тогава и детето вече е способно да използва технологиите в свой интерес, а не технологиите/рекламите и т.н. да използват детето в свой. Застояването на детето пред компютър или телевизор води до информационна претовареност, която развива пасивност, отчуждение, агресия или нетипични за възрастта здравословни проблеми у децата.

>>Повече за обучението по компютърни технологии
>> Повече за „високите“ технологии
>> Възможно ли е плетенето да ни помогне да се научим да програмираме?

Вижте още и: