Skip to content

Горен курс (8. – 12. клас)

В гимназиалния етап добавяме интензивна интелектуална работа. Прилагайки принципите на валдорфската педагогика, преподавателите ни насърчават младежите да мислят – не да наизустяват – да търсят дълбокия смисъл във всичко, което вършат, и да добият самочувствието на свободни и пълноценни личности, способни да сбъдват мечтите си.

Образователни акценти

Гимназиалната ни програма е с профил „Хуманитарни науки“ и се базира на уникалното за училището ни блоково обучение в епохи, което задълбочава мултидисциплинарните познания на учениците. С фокус върху аналитичното мислене, критичното оценяване на данните и синтезирането на добитата информация, младежите се учат да прилагат знанията си в реални ситуации. Виждайки практическите ползи от усилията си, те формират дългосрочна мотивация към самоусъвършенстване, която им помага цял живот.

Академичният ни план отговаря на нуждите на младите хора и непрестанно се актуализира, за да бъде в крак с динамиката на модерната среда. Регулярно се провеждат експерименти, наблюдения и дискусии, позволяващи сензорно-опитната асимилация на учебното съдържание. Поставят се задания за екипна работа, при които се формират временни социални групи, изискващи от учениците в бърз порядък сами да разпределят задълженията си, да се самоконтролират, да колаборират и да изведат общите си идеи докрай.

Чрез подобни дейности подготвяме възпитаниците си за ситуациите, с които ще се сблъскат в момента, в който завършат училище. В реалния свят невинаги ще бъдат доволни от моментните обстоятелства, но това не бива да ги спира да дават своя принос и уверено да трансформират средата си към по-добро. Ето защо освен върху академичните знания акцентираме и върху адаптивността, самодисциплината, способността за работа в условия на контрасти и поляризация, социалната компетентност и практическите умения. Така изграждаме осъзнати, независими и отворени към света личности, които прогресират с увереност и интегритет.