Skip to content

Гимназия

Гимназиалната програма на ЧСУ „Проф. Н. Райнов“ е съобразена както с образователните изисквания на МОН, така и с принципите и методите на валдорфската педагогика. Гимназиалните паралелки в училището са с профил „Хуманитарни науки“ с учебни планове без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Възрастта

Според валдорфската педагогика, именно в гимназиална възраст интензивно се развиват интелектът, разумът и логиката.

Както и по-рано, младият човек има за задача да опознава себе си и света, но ако при малките деца това е ставало предимно чрез сетивата, чувствата и преживяванията, сега вече към тях се добавя и интензивната работа на интелектуално ниво.
Младежите се интересуват все повече не само от видимото, но и от по-дълбокото, скритото от повърхността, значимото и истинското. Вече порасналите деца започват да търсят смисъла: на всичко, което правят; на света и живота; на собственото си съществуване. Преосмислят се приятелствата, семейните връзки, появяват се първите любовни трепети. Търсят се причинно-следствените връзки във всичко. Животът и ежедневието придобиват добре познатия за всички ни интензитет и плам на тийнейджърската възраст.

Основни принципи

Една от най-важните цели на валдорфското образование е да стимулира любовта към ученето, така че тя да се запази за цял живот. Без съмнение, в гимназиалната възраст е предизвикателство за педагози и родители да поддържат интереса на младежите към науките и учебните занимания.

Прилагайки принципите на валдорфската педагогика, ние се стремим да насърчим порастващото дете само да търси истината и само да захранва вродената си нужда от знания и развитие – качества, безценни за всеки, искащ пълноценен живот, независимо от сферата, в която работи.
Друга наша цел е да формираме свободни личности, способни да носят отговорност за себе си и другите. Нашите учители работят за изграждането на истински авторитет пред учениците си, основан на уважение и доверие, а не на страх от наказания и ниски оценки.
Младежите участват активно в учебния час заедно с преподавателите си. Чрез експерименти, наблюдения, дискусии, работни групи и проекти се учат на аналитично мислене, наблюдателност, прецизност и екипна работа.

Педагозите

Педагогическата ни колегия работи за непрекъснатото усъвършенстване на програмата и начините за работа с учениците. На ежеседмични срещи, учителите съвместно решават възникналите през седмицата проблеми, обсъждат заедно учебната програма и как да я усъвършенстват. Педагозите ни поддържат активна връзка с родителите и при нужда ги въвличат в решаването на проблемите. Родителите получават регулярна обратна връзка относно развитието на своите деца, техните силни и слаби страни, и препоръки как да подпомогнат детето в неговия път.

Вижте още и: Нашият екип.