Skip to content

Където традицията посреща иновацията

Добре дошли във Валдорфско училище и детска градина „Проф. Николай Райнов“ – първата българска институция, предлагаща валдорфско образование за деца от 2 до 18 г. Тук адаптираме изпитаните принципи на валдорфската педагогика към пулса на съвремието и така възпитаваме пълноценни личности, притежаващи всички знания и умения, необходими за успешната реализация в модерния свят.

Основано от прогресивни семейства и преподаватели през 2011 г., Валдорфското училище предоставя иновативно образование, отговарящо на нуждите на днешните младежи. Посветени на мисията да помагаме на децата да разгърнат потенциала си, инвестираме 100% от приходите си в подобряването на обогатяващата ни учебна среда и персонализираните ни образователни програми. Лицензирани сме от Bund der Freien Waldorfschulen и активно си сътрудничим с партньорите си от глобалната валдорфска мрежа, участвайки в международни семинари, конференции и обмени.

Училището ни се намира в просторна сграда в центъра на София, обзаведена и оборудвана в съответствие с валдорфските пространствени и естетически принципи. Използваме предимно естествени материали за интериора и пособията си и отглеждаме образователна био градина, която служи като открита класна стая за учене чрез преживяване. Акцентирайки върху грижата за околните и за обкръжаващата ни среда, формираме добродетелите, които ръководят действията на учениците ни във и извън класната стая.

През 2019 г. добавихме лицензирана детска градина към Валдорфското училище. Това бе възможно благодарение на сплотената ни общност от преподаватели, служители и родители, която участва в управлението ни и организира разнообразни активности като: излети, творчески базари, изложби, представления и чествания на сезонни валдорфски празници. Обединени от основните ни ценности – свобода, почтеност, емпатия и щастие, заедно растем и се учим всеки ден.

Посетете ни и усетете от първа ръка магията на валдорфската среда!