Skip to content

Където детето Ви ще се чувства като у дома

Валдорфската детска градина създава спокойна, уютна и естетична среда, изпълнена с домашни елементи – меки, пастелни тонове по стените; удобни мебели, одеяла и възглавнички; играчки от естествени материали и слънчево дворче с градина, пълна с био плодове и зеленчуци. Тази позната и приятна атмосфера нежно ще подхранва сетивата на детето Ви, давайки му възможност да изследва чудесата на ранното детство.

Основни елементи на валдорфското образование в ранна детска възраст

Педагозите като модели на поведение

Отдадените ни преподаватели подкрепят образователния път на децата с умелото прилагане на разнообразни педагогически техники. Те работят изцяло на принципа на подражанието – ако трябва да се съберат играчките например запяват песничката за работливите джуджета, започват да събират, а децата, следвайки примера им, се втурват да помагат. По този начин възпитават чувство за ред и отговорност.

Емоционална интелигентност

Валдорфският подход помага за развитието на емоционалната интелигентност от най-ранна възраст. Учителите ни осигуряват безопасно пространство, в което децата да изследват и разбират емоциите си, изграждайки устойчивост и съпричастност.

Споделеност и приятелства

Групите ни са малки (до 15 деца) и смесени (2 до 6 г.). Растейки заедно, по-малките се учат от по-големите и се стараят да бъдат като тях, а по-големите развиват чувство за отговорност към действията си, осъзнавайки, че са пример за подражание. Така децата формират безценни приятелства, които продължават и в училище.

Дейности, развиващи личността

Авторската ни предакадемична учебна програма е богата на артистични и практически дейности, движение и сетивни преживявания, чрез които ангажираме живото въображение на подрастващите и същевременно изграждаме основни вербални и двигателни умения. Заниманията следват естествения ритъм на сезоните и насърчават вроденото детско любопитство. От изработването на играчки до месенето на хлебчета, всяка дейност намира практическо приложение в живота на децата, помагайки им да се свържат с реалния свят и да се чувстват полезни.

Седмичен ритъм

Валдорфската детска градина следва седмичен ритъм от концентриращи (рисуване, моделиране) и разпускащи дейности (свободна игра). Периодите за тези занимания се редуват, а повтаряемостта им създава постоянност и стимулира паметта. С възрастта постепенно концентриращите дейности се увеличават за сметка на разпускащите. Така неусетно подготвяме децата за процеса на учене, без да отнемаме от безгрижието на ранното детство.

Всеки ден от седмицата има своя основна дейност, в която децата свободно се включват:

Понеделник – рисуване с акварел

Използваме техниката „мокро в мокро“, чрез която децата създават живи, преливащи една в друга форми, смесват нови цветове и откриват магията на изобразителното изкуство.

Вторник – работа с вълна и природни материали

Работата с естествени материали е приятна за сетивата и развива фината моторика.

Сряда – моделиране с пчелен восък

Моделирането е средство за материализиране на въображаемите образи във физически форми, с които децата могат да играят.

Четвъртък – месене на хлебчета

Като в едно голямо семейство малките се включват в приготвянето на храната, развивайки чувство за общност и споделеност.

Петък – почистване на детската градина

Учим се на работа в екип и отговорност към обкръжаващата ни среда – ценности, които помагат на децата цял живот.

Игри и занимания на открито

Облечени с подходящите дрехи, децата прекарват максимално много време навън през всички сезони. Те джапат радостно в локвите, готвят с кал и вода, правят снежни ангелчета и така каляват организма си, свързват се с природата и развиват сетивата си. Отделно помагат и за отглеждането на био градинката ни, с което натрупват базисни знания за развитието на растенията и се учат сами да отглеждат храната си.

Почивка

След като обядват, децата полягат за сън. Когато се събудят, е време за свободна игра, чрез която преработват наученото и преживяното през деня. Тази разпускаща дейност разтоварва мозъка от натрупаната информация, успокоява организма, редуцира стреса и помага на детето да се наспи добре през нощта.

Храна

Предлагаме био кетъринг, отговарящ на ежедневните хранителни нужди на децата (седмичното меню е разположено във фоайето на детската градина). Заниманията се провеждат от понеделник до петък, 8:30 – 18:00 ч.

За повече информация относно приема, посетете ни тук.

На каква възраст са децата и какви са групите?

Детската градина като дом за нашите деца

Колко са децата в група и изучават ли се чужди езици?

Колко често излизат децата навън?

Каква е атмосферата?

Какво е специфичното за валдорфския педагог?