Skip to content

Валдорфско образование

Едновековна педагогическа традиция

Валдорфското образование развива интелектуалния, емоционалния и физическия потенциал на децата чрез хармонично съчетаване на академични знания с творчески и практически дейности. Преподавателите изработват персонализирани учебни планове, съобразени както с груповата динамика в класовете, така и с индивидуалните потребности, интереси и заложби на всяко дете. Черпейки от едновековната валдорфска педагогическа практика, те създават обогатяваща учебна среда, в която подрастващите разгръщат потенциала си и формират трайна любов към ученето.

Разработена от австрийския философ д-р Рудолф Щайнер в началото на 20. век, валдорфската педагогика се базира на задълбочени научни познания за нюансите на човешкото развитие. Тя приоритизира здравословното израстване на децата, съпътствано от ефикасното усвояване на учебното съдържание и изграждането на стабилната личностова основа, необходима за воденето на пълноценен живот. С над 1200 валдорфски училища и 2000 детски градини на шест континента, това е най-бързо развиващото се независимо образователно движение в света.

Като част от валдорфското семейство и Мрежата на иновативните училища на България ние сме създали съвременна, съобразена с възрастта учебна програма, покриваща всички стандарти на МОН, с фокус върху ученето чрез преживяване и артистичното себеизразяване. Вдъхновяващите ни преподаватели поднасят материала по разбираем и увлекателен начин, събуждайки познавателния стремеж у подрастващите и насърчавайки ги да се превърнат в активни участници в образователния процес.

Валдорфските възпитаници са търсени във всички професионални сфери благодарение на своята адаптивност, отлични социални умения, креативен подход при решаването на проблеми, критично мислене и изобретателност. Водени от точния си морален компас, културната си осъзнатост и стремежа си към самоусъвършенстване, те постигат целите си с увереност и компетентност.

„Валдорфският метод се отличава с това, че събужда потенциала на децата и им дава възможност да станат творци на собствения си живот.“

Даниела Найденова, учител по музика

Научете повече за нашите програми

Детска градина (2 – 6 г.)

Валдорфската детска градина е радостно място, където детето Ви ще развие комплексни основополагащи умения.

Предучилищна подготовка (6 г.)

Предучилищната ни програма подготвя децата за първи клас. За да отговорим на Вашите цели, предлагаме два различни варианта на обучение.

Начален и среден курс (1. – 7. клас)

В началния и средния курс детето Ви ще развие любов към ученето за цял живот! Чрез разнообразни артистични и кинетични дейности учениците се запознават с множество академични концепции, които разпалват любопитството им и вдъхновяват желанието им за откривателство.

Горен курс (8. – 12. клас)

Надграждайки натрупаните през предходните етапи знания и умения, гимназиалната ни програма подготвя младежите за реалния живот и се насочва към най-високите нива на боравене с познанието – анализ, оценка, синтез, критично мислене и формиране на логично обосновано мнение.

Извънкласни дейности

В допълнение към основните академични програми Валдорфското училище предлага обогатяващи извънкласни дейности, които предоставят още повече възможности за личностно развитие.

Видео

Гледайте Теофана Манева – валдорфски педагог, и Димитър Недков – родител, които разказват за валдорфската педагогика в „Неделя Х3“ на БНТ.

Теофана Манева – валдорфски педагог, и Ваня Митинска – валдорфски педагог, преподавател с над 35-годишна практика и „Учител на годината“ за 2000-та година.