Skip to content

Нашият екип

Преподавателите във Валдорфско училище и детска градина „Проф. Николай Райнов“ са архитектите на обогатяващата ни среда. Всеки от тях притежава онзи учителски плам, който запалва искрата на брилянтността у децата и осветява образователния им път.

Ако желаете да станете част от вдъхновяващия ни екип, посетете ни тук.

aglika_moskovska

Аглика Московска

Учител по театрално изкуство

Специалност: Актьорство за драматичен театър, бакалавър, 1998; Арттерапия, 2016

agne_brajiunaite

Агне Бражиунайте

Учител, детска градина

Специалност: Предучилищна педагогика, магистър; Културен мениджмънт, бакалавър

Ади

Адриана Маркова

Учител, детска градина

Специалност: Стенопис; Педагогика с рисуване

hdr

Анжелина Ненова

Учител по български език и литература

Специалност: Българска филология, магистър (научен профил), 1990

Божидарка

Божидарка Гълъбова

Помощник възпитател, детска градина

vesko-vasilev-500x500

Веско Василев

Заместник-директор, учебна дейност; учител по биология и здравно образование

Специалност: Екология, магистър, 2000

Виктор Николов

Виктор Николов

Начален учител и учител по народни танци, класен ръководител на Iа през 2023/2024

Специалност: Хореограф-педагог, бакалавър, 2023; Начална педагогика, в ход

Габи

Габриела Захариева

Учител, детска градина

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, магистър, 2015; СДК: Монтесори философия в съвременното общество, 2018

Гергана Станева

Гергана Станева-Николова

Начален учител, класен ръководител на IIа през 2023/2024 година

Специалност: Специална педагогика, магистър; СДК Педагогическа психология, в ход

georgi-simeonov-500x500

Георги Симеонов

Заместник-директор, административно-стопанска дейност

Специалност: Защита на културно-историческото наследство в Република България, магистър, 2015

daniela-naidenova

Даниела Найденова

Учител по музика, класен ръководител на VIIа през 2023/2024 година; Член на Управителния съвет на Сдружението от квотата на учителите

Специалност: Музикознание и музикална педагогика, доктор, 2005

denica-dakova

Деница Дакова

Учител по изобразително изкуство и дървообработване

Специалност: Изкуствознание и изобразителни изкуства, доктор, 2016

detelina-mentova

Детелина Менова

Майка на къщата

Специалност: Електронна техника и микроелектроника, специалист, 1997

DianaDAlexandrova

Диана Димитрова Александрова

Начален учител, класен ръководител на предуилищния клас през 2023/2024 година

Специалност: Българска филология; начална училищна педагогика, магистър, 2020

Диди

Диана Костадинова Александрова

Учител, детска градина; Директор, детска градина

Специалност: Предучилищна педагогика, магистър, 2017

unknown

Димитър Стефанов

Председател на Управителния съвет на Сдружението; Член на УС от квотата на родителите; Административен мениджър, материално-техническа база

Специалност: Екология и опазване на околната среда

Елизабет Иванова

Елизабет Иванова

Учител по математика, физика и астрономия

Специалност: Методика на обучението по физика и астрономия, магистър,

zefira-hristova

Зефира Христова

Начален учител

Специалност: Начална училищна педагогика, магистър, 2016

ivelina_georgieva

Ивелина Георгиева

Учител по изобразително изкуство, класен ръководител на VIIIа през 2023/2024 година

Специалност: Визуални изкуства и комуникация, Арт терапевт и художник, магистър, 2022

ira-hristova

Ира Николова

Учител по математика, физика и история, класен ръководител на VIIб през 2023/2024 година

Специалност: Физика и математика, магистър, 1998; история, магистър 2022

kalina

Калина Моравска

Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Специалност: Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда, магистър, 2003

Катерина Янкова

Катерина Янкова

Учител по немски език

Специалност: предучилищна педагогика, магистър, 1990, учител по немски език, СДК

Красимира Любенова

Красимира Любенова

Учител по география

Специалност: География, магистър, 1996; Хидрология на сушата и водните ресурси, доктор, 2002

Кристина Димитрова

Кристина Димитрова

Учител по немски език, класен ръководител на ХII клас през 2023/2024 година

Специалност: Философия, магистър, 2007

kristina_pantaleeva

Кристина Панталеева

Учител по български език и литература

Специалност: Българска филология, бакалавър, 2023

madlen_zasheva

Мадлен Зашева

Учител по технологии и предприемачество/стопански дейности

Специалност: Неформално образование, бакалавър; Екология и опазване на околната среда, бакалавър, в ход; СДК Авторски театър, 2021

unknown

Красимир Христов

Учител по физическо възпитание и спорт

Maria

Мария Хлебарова

Управител, детска градина

Специалност: Магистър по социология, 2001, магистър по маркетинг, 2002

miglena_krasteva

Миглена Кръстева

Учител по английски език в начален етап

Специалност: Педагогика и българска филология, магистър, 1996; СДК Ранно чуждоезиково обучение по английски език, 2001

Мирела

Мирела Стоичкова

Учител, детска градина

Специалност: Психология, магистър, 2019

unknown

Мирослава Вахрам

Учител по евритмия

Специалност: Психология, 2000; Предучилищна и начална педагогика, магистър, 2004

naiden-iotov

Найден Йотов

Учител по философия

Специалност: Философия, магистър, 2011, СДК история, 2022; Социология, антропология и науки за културата, доктор, 2023

nedialka-koleva

Недялка Колева

Директор на училището, начален учител и учител по физическо възпитание и спорт

Специалност: Начална училищна педагогика, бакалавър, 1999; Мениджмънт на организации и образователни услуги, магистър, 2022

SAMSUNG CSC

Николай Тодоров

Учител по български език и литература, класен ръководител на IХа през 2022/2023 година; Член на Управителния съвет на Сдружението от квотата на учителите

Специалност: Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия – Западноевропейска литература, Доктор, 2018

Павел Костадинов

Павел Костадинов

Учител по дървообработване и изобразително изкуство

Специалност: Теория и практика на художественото образование, магистър, 2023; Изкуствознание и изобразително изкуство, доктор, в ход

Пепи (2)

Пенка Попова

Медицинска сестра, детска градина

Специалност: Рехабилитация и физиотерапия, 1982, Мениджмънт в рекреацията, 2004

unknown

Росен Пашов

Член на Управителния съвет на Сдружението от квотата на родителите

rosica-mihailova

Росица Михайлова

Начален учител, класен ръководител на IVа през 2023/2024 година; Член на Управителния съвет на Сдружението от квотата на учителите

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, магистър, 2005

rumen-milchev

Румен Милчев

Поддръжка

Специалност: Машиностроене, 1970

Руми

Румяна Сотирова

Учител, детска градина

unknown

Симона Атанасова

Учител по стопански дейности

silvia-vasileva

Силвия Василева

Начален учител, класен ръководител на IIIа през 2023/2024 година

Специалност: Начална училищна педагогика със специализация изобразително изкуство, бакалавър, 1998

slavka_zidan

Славка Зидан

Психолог

Специалност: Психология, бакалавър, 2010

Соня

Соня Нинова

Учител, детска градина

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, 2021

Сюлбие Мехмедова

Сюлбие Мехмедова

Помощник учител

Специалност: Педагогика, в ход

unknown

Таня Игнатова

Счетоводител

tania-mladenova

Таня Младенова

Учител по физическо възпитание и спорт

Специалност: Психология, магистър, 2015

Теофана Манева

Теофана Манева

Наставник, детска градина

Специалност: Предучилищна педагогика, магистър, 2010

unknown

Харетина Фингарова

Учител по история и цивилизации

Цветан Костов

Цветан Костов

Учител по компютърно моделиране и информационни технологии и математика

Специалност: Математика, магистър, 1981, СДК Информационни технологии, 2001

cvetelina-h

Цветелина Хаджиева

Учител по технологии и предприемачество/сръчности, класен ръководител на Ха през 2023/2024 година; логопед

Специалност: Българска филология, бакалавър, 2004; Логопедия, магистър, 2021

unknown

Юлиян Стоянов

Член на Управителния съвет на Сдружението от квотата на родителите