За всички родители е важно да знаят каква реализация могат да очакват при избора на дадено училище за своите деца. Как им служи наученото от училище в живота? По какъв път ги води? В тази статия ще ви разкажем за едно научно изследване, обхващащо 550 души, завършили валдорфски училища в САЩ, проведено от Дейвид Мичъл и Дъглас Геруин от Института за валдорфско образование. Изследването включило както по-млади хора, завършили училище сравнително скоро спрямо изследването, така и по-възрастни, които били натрупали по-богат житейски опит и на базата на него можели да дадат по-задълбочена оценка на училищното си обучение и влиянието, което то е имало върху живота им.

Накратко, проучването изследвало до каква образователна степен са достигнали бившите валдорфци, каква професия, награди и почести са получили, какъв социален и семеен живот водят, и каква е степента им на удовлетвореност от постигнатото.

Тук ще ви представим някои от по-интересните резултати и изводи, а пълния доклад от проучването може да намерите тук. Въз основа на обработените резултати, Мичъл и Геруин създали профил на валдорфските възпитаници в живота. И тъй, какво е характерно за тях:

Завършват колеж/университет

Около 94% от анкетираните са завършили колеж или университет след валдорфското училище. Специалността, която избрали, е в съотношение приблизително 47% изкуства към 42% науки. Таблицата, която следва, дава по-подробна разбивка на избраните специалности (източник: Survey of Waldorf Graduates, Phase II by Douglas Gerwin and David Mitchell).

major_distribution

Освен самите валдорфци, Мичъл и Геруин анкетирали и техни  преподаватели относно това как са се справяли студентите им, идващи от валдорфски училища, и какви разлики са забелязали спрямо възпитаниците от „редовната“ училищна програма. Повечето  университетски преподаватели оценяли високо тяхната комуникативност, инициативност, лидерски умения и етика.

Разнообразни професии

Анкетираните показали голямо разнообразие от избрани професии. На първо място били професиите в образователния сектор, следвани от изкуствата. Процентът на избралите науки и инженерни специалности показали голям растеж при по-младите анкетирани в сравнение с по-възрастните.

Таблицата по-долу показва процентното разпределение на избраните от анкетираните професии (source: Survey of Waldorf Graduates, Phase II by Douglas Gerwin and David Mitchell).

professions

Мичъл и Геруин анкетирали и голяма част от работодателите. Работодателите дали висока оценка на креативността, лидерските качества, ангажираността и отдадеността към работата на своите служители-валдорфци.

Биха избрали валдорфската система и за собствените си деца

Повечето анкетирани показали положително отношение към своето училищно обучение и валдорфската система като цяло. Повечето признали, че училищното им обучение е изиграло важна роля във формирането на характера им и избора им на житейски път. Свързвали валфорфското обучение с развитие на качества като любов към ученето през целия живот, критично мислене и креативност. Следващата таблица представя асоциациите, с които анкетираните свързали валдорфското обучение:

associations

Валдорфските възпитаници били разпитани и относно готовността си да изберат валдорфското образование и за своите собствени деца. По-голямата част от тях вече били избрали тази форма на образование за своите деца, или имали готовност да го направят.

Социална ангажираност

Като любимо занимание анкетираните валдорфци посочили общуването с приятели/семейство и помагането на другите. За разлика от средностатистическите американци, бившите валдорфци споделили, че се вълнуват сериозно не само от събитията в близкия им регион, но и от случващото се по целия свят.

Лична удовлетвореност

fireworks

Най-впечатляващи били резултатите относно общата удовлетвореност от житейския път, направените избори и постигнатите резултати на валдорфските възпитаници. Повечето оценили положително житейския си път до сега, както и своите лични качества, допринесли за постигането на съответните резултати. Повечето споделили, че валдорфското обучение им е дало качества като самостоятелност и критично мислене, непрекъснато учене, самодисциплина и лична отговорност, които са допринесли не само за постигането на положителни резултати, но и за вътрешна удовлетвореност от собствените си избори в живота.

Вижте още и:

Препоръчани статии