Ян Нет беше лектор на форум „Образование и възпитание на деца от 3 до 12г възраст“, който се състоя на 27 февруари 2016г. Ян е преподавател в свободното училище Vrije School Zutphen Voortgezet Onderwijs (https://www.vszutphen.nl/) в гр. Зютфен, Холандия и има близо 30г стаж като педагог. Той от години е ментор и приятел на ЧСУ „Проф. Николай Райнов“. След форума Ян остави едно видео послание, в което ни разказва повече за отношението на валдорфската педагогика към движението, изкуствата, интелектуализацията и високите технологии.

„Ходех на училище, за да се срещам с приятелите ми и да си играем“, споделя за себе си Ян Нет. „…Повечето от учебния материал съм го забравил, но това го помня“.

Ян Нет разказва, че валдорфската педагогика разглежда три основни човешки способности, които характеризират нашата душевната дейност: мислене, чувства и воля.

Различните периоди от живота на човека са свързани с преобладаващото развитие на една или друга способност: от 0 до 7г това е волята, от 7 до 14гчувствата и преживяванията, а от 14 до 21гмисленето, особено абстрактното.

Колкото и важно нещо да е мисленето, прекомерната интелектуализация от ранна детска възраст вреди значително на детското развитие. В този период, детският организъм изразходва много енергия за развитието на органите в тялото. Ако свръхстимулираме мисленето, тази енергия погрешно се пренасочва към ума и се изразходва за процеса на мислене. Обратно – движението на крайниците, изразяващо волята, генерира енергия, която може да се използва от цялото тяло, а изкуството влияе директно върху чувствата на човека.

Поради това, педагозите в детската градина винаги учат децата чрез показване и правене, без да обясняват – напр. запяват песен, започват игра, дейност и пр. Децата имат вродена способност да имитират и без затруднения правят точно каквото правят и възрастните.

В учебната програма на училището до 8ми клас, движението все още е силно застъпено, но то вече е включено заедно с още сетивни преживявания в усвояването на учебния материал. То е част от усвояването на таблицата за умножение, уроците по география, писане и т.н. Това помага учебният материал да се усвои не само с умовете, но и с всички сетива, с цялото тяло.

Едва когато детето е развило напълно волята и чувствата си, то е готово да използва своето абстрактно мислене.

„Във валдорфската система обучението прилича на игра“, завършва Ян Нет. „…Едно дете от първи клас веднъж дойде и ми каза много развълнувано: Учителю Нет, аз мога да чета, но изобщо не съм се учил на това!… При нас децата уж само се движат и играят, но на практика се учат… И не мислете, че не научават достатъчно. Бих казал, че научават повече от достатъчно. По целия свят оценяват високо валдорфското обучение.“

Пълното обръщение на Ян Нет на английски език можете да гледате тук:

Препоръчани статии