За втора поредна година във валдорфското училище ЧСУ „Проф. Николай Райнов” ще се проведе серия от лекции и ателиета, предназначени за родители и любители на валдорфската педогогика.  Събитията ще се провеждат един път месечно през учебната година 2017/2018.

Лекциите и ателиета ще помогнат на нас родителите, независимо къде учат децата ни, да се докоснем в дълбочина до валдорфската педагогика и да разберем как да я прилагаме у дома, как да продължим темите от детската градина или училище вкъщи, както и как да се създаде единна възпитателна среда, чрез съдействие на родители и учители.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ЧСУ „Проф. Николай Райнов”, кв. „Лозенец”, ул. „Горски пътник” 44, София.

ПРОГРАМА:

I. Ритуали и ритъм в живота на детето– водещ Наталия Дончева
събота, 4 ноември 2017, от 10:30 до  12:00 ч.

II. Празнуване на сезонните празници в дома. Практически насоки за оживяване на годишния календар – водещ Наталия Дончева
събота, 2 декември 2017, от 10:30 до  12:00 ч.

III. Холистичена подкрепа на втория седемгодишен период– водещ д-р Донко Дончев
събота, 13 януари 2018, от 10:30 до  12:00 ч.

IV. Как се създават живи понятия? Защо при валдорфската педагогика се характеризира, а не се дефинира – водещ Величка Йорданова
събота, 10 февруари 2018, от 10:30 до  12:00 ч.

V. Преживяване на ритъм до обед във валдорфска детска градина – водещ Маргарита Събева
събота, 10 март 2018 от 10:30 до  12:00 ч.

VI. Възпитанието на детето според неговия темперамент, част I – водещ Ваня Митинска
събота, 28 април 2018, от 10:30 до  12:30 ч.

VII. Възпитанието на детето според неговия темперамент, част II – водещ Ваня Митинска
събота, 2 юни 2018, от 10:30 до  12:30 ч.

ЛЕКТОРИТЕ:

Наталия Дончева – по професия адвокат, тя  е председател на СНЦ „Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Ст. Загора“ и „нежната половина“  от създателите на блога „Фейландия – валдорфска педагогика в дома“, Стара Загора. От около пет години прилага валдорфска педагогика у дома,  като педагогическа алтернатива за децата й.

Д-р Донко Дончев – специалист по вътрешни болести и кардиология, с интерес към антропософската медицина. Валдорфски татко и силната половина от блога „Фейландия – валдорфска педагогика в дома“. Един от основателите на СНЦ „Сдружение за валдорфска детска градина и училище – Стара Загора“ и радетел за създаване на валдорфско училище в Стара Загора.

Величка Йорданова – преводач и учител по немски език . В нейн превод са книгите „Валдорфската педагогика“ на Йоханес Кирш и „Педагогическото изкуство. Методика и дидактика” на Рудолф Щайнер. Член на Антропосфското общество. От 2001 г. насам работи за валдорфското движение. Съосновател на първото валдорфско сдружение в България. Основен организатор на над 40 семинара и ателиета по валдорфска педагогика.

Маргарита Събева – сертифициран валдорфски учител от Валдорфския Институт в Южна Калифорния.Тя е преподавала в обществени, частни и валдорфски детски градини и училища в Лос Анджелес, Бевърли Хилс и Санта Моника през последните 16 години. Обича децата и се интересува от креативно писане и холистична медицина. В свободното си време изработва красиви предмети, играчки и кукли от вълна и филц.

Ваня Митинска  – педагог с много богат професионален опит и задълбочени познания по валдорфска педагогика, тя усърдно работи с децата, с техните родители и с младите педагози, на които предава знанията си. През 2007 г. завършва тригодишен семинар за валдорфски педагози в София, успешно прилага валдорфската педагогика в практиката си. Отличена е за Учител на годината за 2000 г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

За посещение на една лекция/ ателие: 15 лв. Таксата се заплаща на място в деня на събитието.
При въпроси от организационен характер: Ина Попчева, ina@poptcheva.eu

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ: Всяко от седемте занимания от програмата ще бъде отделно публикувано във фейсбук около две седмици преди провеждането му, Предвид ограничените места, за всяко отделно занимание ще се изисква предварително записване по имейл.

ТЕМИТЕ:

 I. Ритуали и ритъм в живота на детето – втъкаването им в дневния и седмичния ритъм на малкото дете / събуждане – заспиване, хранене, подреждане на играчките, печене на хляб, занимания със занаяти/ – водещ Наталия Дончева

Ритмичността е централна концепция във валдорфското образование. Ритмите са предсказуеми и последователни дейности, които създават структура и форма, на която може да са разчита в планирането на дните, седмиците и сезоните. В тази форма има много пространство и свобода. Ритъмът подкрепя енергията, вместо да я източва, и е съобразен с тричленното устройство на човека /глава-сърце-ръце/.Ритъмът и съпътстващите го ритуали дават възможност на децата  да се отпуснат и да се чувстват сигурни, защото знаят какво да очакват всеки ден. Рутината позволява на децата да фокусират енергията си в една област в даден момент, без да бъдат пренебрегвани други съществени области по-късно.Как да изградим здравословен ритъм у дома? Опорни точки за планиране на дейностите. Ритуали, подкрепящи изградения ритъм.

II. Последна четвърт на годината – от мрака към светлината. Празнуване на сезонните празници в дома. Практически насоки за оживяване на годишния календар – водещ Наталия Дончева

Отбелязването на празници и фестивали може да ни помогне да осмислим това, което всички ние инстинктивно усещаме в нашето ежедневие – променящите се цикли на сезоните и на самия живот. Чрез различни фестивали и ритуали ние признаваме и честваме нашата връзка със света, нашата отговорност един към друг и към света. Ритъмът на годината получава своята форма чрез четири основни фестивала. Те отразяват ритмите на природата, намаляващата и увеличаващата се светлина и се следва да се празнуват по начини, които пораждат благоговение и  благодарност. Преходът от външната топлина на лятото към студените дни на есента, и търсенето на вътрешната топлина е това което трябва да бъде подкрепено в последната четвърт от годината, чрез съпътстващите ни зимни фестивали , приказки, игри, песни и ритуали към тях.

III. Холистичена подкрепа на втория седемгодишен период – водещ д-р Донко ДончевВъв втория седемгодишен период в развитието на детето настъпват значителни промени, които го изправят пред нови предизвикателства. То изгражда отношенията си с възрастните на основата на авторитета, превес в него имат чувствата и ритмичната система. Чрез една холистична педагогика, основана на дълбоко познание за човека, каквато е валдорфската, детето може да получи необходимата подкрепа в своя жизнен път и да премине този период с радост и хармония.

IV. Как се създават живи понятия? Защо при валдорфската педагогика се характеризира, а не се дефинира – водещ Величка ЙордановаЛогична и познавателна дейност. Понятията формират не само душевния и мисловен живот, но и физическото тяло на човека, затова те трябва да са живи. Живите понятия метаморфозират и се развиват в хода на индивидуалния човешки живот. Детската памет на бива да се обременява с готови умозаключения. Дефинициите създават мъртви понятия и ограничават подражателната и познавателна дейност.

V. Преживяване на ритъм до обед във валдорфска детска градина – водещ Маргарита СъбеваВалдорфската педагогика е педагогика на преживяването.Да  изживеем заедно утрото чрез сетивата на вътрешното си дете!“Светът е хубав!“                 Всички песни и рими в хоровода ще бъдат на английски език.

VI. Възпитанието на детето според неговия темперамент, част I – водещ Ваня Митинска

VII. Възпитанието на детето според неговия темперамент, част II – водещ Ваня Митинска

Като родители и учители ние трябва да бъдем много внимателни и съзнателни при възпитанието на подрастващите, да усещаме фините движения и сигнали, които детските души изпращат към нас. Това ще ни помогне да реагираме адекватно, в точното време и на точното място, спрямо детето така, че да съдействаме на природните сили, които го формират в съответната възраст и чертаят пътя на неговото развитие и усъвършенстване. Такава стратегия на душевно-духовно общуване можем да прилагаме ако познаваме в практически план „Учението за темпераментите и ролята на водещия темперамент в детска възраст за проявление на душевността и характера на детето.”

В двете лекции за темпераментите присъстващите ще се запознаят с конкретните характеристики на проявление на всеки от четирите темперамента в детска възраст, начини за определяне на водещия темперамент, както и стратегии, свързани с това как възрастните (родители и учители) могат успешно да направляват и съдействат за правилното развитие на детето според водещия темперамент.

         

За ваше удобство можете да свалите цялата програма в PDF формат от този линк.

Препоръчани статии