Събота, 2 април 2016, 09:30-17:00 ч, ЧОУ „Проф. Николай Райнов“

Сдружение „Училище за нашите деца” и ЧОУ „Проф. Николай Райнов” организират еднодневно обучение по валдорфска педагогика за педагози в начален и прогимназиален курс.

Програма

09.30–10.45 Етапите на развитие на детето и как валдорфската педагогика отговаря на нуждите на детето в различните възрасти?

10.45–11.00 Кафе пауза

11.00–12.15 Ролята на изкуствата за изграждането на балансирани и уверени личности. Валдорфски техники в изобразителното изкуство, музиката и танците.

12.15–13.30 Обедна почивка

13.30–15.00 Как се преподава роден език и математика от 1 до 4 клас във валдорфското училище?

15.00–15:15 Кафе пауза

15.15–16.30 Как разказването на истории във валдорфското училище помага на децата да се свържат с преподаваната материя?

16:30–17:00 Въпроси и отговори

Лектори

Ян Нет – учител с над 30 години педагогически опит, преподавател в гимназиален курс в свободното училище Vrije School Zutphen Voortgezet Onderwijs (https://www.vszutphen.nl/) в гр. Зютфен, Холандия

Ваня Митинска – педагог с 35-годишен стаж, начален учител от 1 до 4 клас в 102 ОУ “Панайот Волов”, през 2007 г. завършва тригодишен семинар за валдорфски педагози в София и прилага валдорфската педагогика в държавното училище. Тя е учител на годината за 2000 г.

Силвия Василева – начален учител и един от основателите на ЧОУ „Проф.Николай Райнов“, през 2007 г. завършва тригодишен семинар за валдорфски педагози в София.

Участие

Такса за участие:
За посещение на една лекция: 15 лв.
За целия ден: 50 лв.
Таксата се заплаща на място в деня на обучението.

За повече информация:
Теофана Манева, Педагогически директор на ЧОУ “Проф. Н. Райнов”
teofana.maneva@gmail.com
0886 211 108
0877 735 558

Къде и кога?

Събота, 2 април 2016
09:30-17:00 ч
ЧОУ „Проф. Николай Райнов“
ул. Горски пътник 44
1421 София

Препоръчани статии