Между 8 – 12 август, 2016 г., във Валдорфското училище се проведе семинар по валдорфска педагогика с лектори Шейда Айсъл и Филип Ройбке, организиран от сдружение „Приятели на валдорфската педагогика“.

По време на семинара се проведоха дискусии за провеждането на трето, тригодишно обучение в България по валдорфска педагогика и подпомагане на валдорфските инициативи в страната.

Сдружение „Училище за нашите деца“ с нестопанска цел и в обществена полза, създател на първото валдорфско училище в България „Проф. Николай Райнов“, би искало да разработи съвместно със сдружение „Приятели на валдорфската педагогика“ следните проекти:

 1. Тригодишно обучение по валдорфска педагогика за деца от 3 до 18 години (11 или 12 клас) от лятото на 2017 г., който да включва стажове, менторство и учебни групи:
  а) антропософия и развитие на човека
  б) развитие на детето и валдорфското образование
  в) методика и дидактика
  г) изкуства и сръчности
  д) професионални и социални аспекти на валдорфското образование
 2. Учредяване на национална асоциация на валдорфските инициативи, която да стане член на международните владорфски организации.

В България е приет нов закон за образованието, в сила от 1.08.2016 г. Според него иновативни са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като:
1. Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;
2. Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда;
3. Използват нови методи на преподаване;
4. Разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Институциите могат да бъдат обявени за иновативни, ако отговарят поне на едно от четирите изисквания. Частните училища и детски градини осъществяват дейността си след вписване в регистъра на институциите в системата на образованието.

Новият закон дава много по-големи възможности за развитието на валдорфската педагогика в България както във валдорфските училища и детски градини така и в държавните. Това е и една от причините за организиране на ново тригодишно обучение по валдорфска педагогика от 2017г., както и създаването на национална асоциация на валдорфските инициативи в България, която да подкрепя педагозите и родителите в насърчаването и развиването на независимото мислене и социалната отговорност у децата, както и на стремежа им към високи академични и артистични постижения.

Да си пожелаем спорна работа и попътен вятър!

Снимки от проведеното обучение:

13942215_1098964273530064_17285394_n 13988826_1098964296863395_850183804_n
13988829_1098964260196732_956735338_n 14011800_1098964230196735_1897971495_n

Препоръчани статии