Skip to content
Валдорфски подход към оценките в училище
Във валдорфските училища оценките са много повече качествени (като атестация), отколкото количествени. Те имат за цел да стимулират и подпомогнат развитието на детето в неговия индивидуален път.
Прочети