След дългата учебна година отново е лято и отново е време за приключения сред природата с лятната ни занималня! Подходяща е за деца от 6 до 10 години. Период: от 5ти юли до 30 юли 2021. Възможно е записване и за всяка от четирите седмици по отделно.

Основни цели, дейности и задачи на целодневната лятна занималня:

 • Игра и дишане на чист въздух;
 • Формулиране на правила и начини на действие и поведение;
 • Опознаване и сближаване на участниците;
 • Оформяне на индивидуални цели и съотнасянето им към общата цел на групата;
 • Създаване на хармонични взаимоотношения и трайни приятелства;
 • Събуждането на личен интерес и любопитство към природата;
 • Запознаване с красотите и формите в природата – основни понятия и
 • термини;
 • Наблюдение и съзерцание на растителния и животински свят в природата;
 • Взаимопомощ и първа помощ при трудни ситуации;
 • Опознаване на собствените страни и качества;
 • Събуждане на собствения творчески потенциал;
 • Развиване на двигателни умения и надграждане на съществуващите;
 • Придобиване на нови знания и умения за оцеляване в дивата природа, в това число правене на бивак, заслони, научаване на пет възела.
 • Открива възможности за споделяне на преживяванията;
 • Съдейства за изграждане на доверие и солидарност в групата;
 • Дава възможност за ефективна и навременна обратна връзка;
 •  Мотивира за преодоляване на трудности и вземане на отговорни и
 • осъзнати решения
 • Физическата активност на чист въздух на красиви и интересни места сред
 • Природата, в съчетание с игри и много приятели, са едни от най универсалните
 • предпоставки за здраве и хармония във всеки човек. Наблюдението на природните
 • закони и устройството на света около нас действа по уникален начин върху
 • възпитанието и нагласата на децата за развитие както на физическото им тяло, така и
 • на тяхната личност към добро. Дневният ритъм на нашите походи ще бъде съчетан
 • според мястото и целите за деня, както и според нуждите и нагласите у децата.
 • Походите се съобразяват и с метеорологичната обстановка, затова си запазваме
 • правото на промяна от предварителната програма за седмицата.

Какви са някои от ползите за децата от игра сред природата ?

 1. Интелектуални
  Природата предоставя на децата материали за безброй идеи, игри и
  експерименти. Децата обожават да бъдат изследователи и да проучват
  пейзажите, миризмите, звуците, материалите навън. Докато са на открито,
  децата постоянно мислят, преценяват, питат, опитват се, грешат и опитват
  пак.
 2. Емоционални
  ИГРИ, организирани от нас и Свободни игри. Навън децата са свободни да
  разучават, тичат, скачат, да се катерят по дървета, да викат и др., все
  дейности, които често са ограничени да извършват вкъщи или в класните
  стаи. Игрите навън им помагат да намалят напрежението. При по- енергични
  деца пък се наблюдава успокояване, те наблюдават и съзерцават.
 3. Социални
  Често когато група деца играят сред природата, дори бурни и активни деца
  могат да забавят темпото и да се съсредоточат и да бъдат търпеливи. Те
  също могат да развият съпричастност и съчувствие. Става дума за
  подобряване на комуникацията, развитие на речта, сближаване, споделяне…
 4. Физически
  Играта на свеж въздух сред природата е ободряваща и предлага безкрайни
  възможности за физическа активност, която е важна за здравето на децата.
 5. Ползи за околната среда
  Играта сред природата насърчава опознаването и обикването ѝ от найранна детска възраст. Това са годините, в които до голяма степен се
  формират основите на човешкия мироглед и се възпитава поведенчески
  модел на опазване и защита на природата през целия живот.

Всяка сутрин децата ще бъдат посрещани в 8:30ч в сградата на ЧСУ „Проф. Н. Райнов“. Малко по-късно ще бъдат превозвани с бус до мястото, където ще започне походът сред природата. След приключване на разходката и заниманията, децата ще бъдат връщани отново в сградата на училището, откъдето родителите им могат отново да ги вземат в 17ч.

Сумата за седмица е 220 лв, плаща се предварително и покрива транспорт с нает от лицензиран туроператор автобус, хонорар и осигуровки за педагозите.
Храната се осигурява от семейството, както и входа на забележителностите.

Повече информация за дневния режим и програмата на походите можете да намерите на добавените документи: Летни походи 2021 и Дневна програма на летните походи 2021.

За записване, попълнете директно Формуляр за записване.

Препоръчани статии