ЧСУ „Професор Николай Райнов“ успешно изпълни проект по програма Еразъм+ със сключен договор за финансиране 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030632. Проектът беше изпълнен в периода 01.11.2021 – 31.10.2022. В резултат, 14 души – педагози и администрация – проведоха 12 дневна практика във Флоренция, Италия, при домакина ни Waldorf Firenze Soc. Coop. a.r.l.   В резултат от проведената практика, екипът ни надгради и придоби:
  • практически опит в прилагането на валдорфската педагогика по всички предмети;
  • посети още 2 валдорфски училища в околностите на Флоренция и надгради познанията си към  спецификите, разновидностите и възможностите при прилагане на методиката на обучение и управление;
  • подобри структурата на администрацията с ясно разпределение на отговорностите;
  • придоби знания относно работещи модели на сътрудничество между педагогическите и административните звена.

Препоръчани статии