Валдорфската педагогика развива ума, сърцето и ръцете. Ние събуждаме волята у детето чрез игра, затопляме сърцето му чрез изкуство и истории, а след това собствената му мъдрост събужда ума му. Съвременното образование се фокусира първо върху ума. За нас интелектуалната работа също е изключително важна. Но заповядайте, за да видите разликата, когато образованието следва пряко и емоционалното, и психическото развитие на детето. Да, при нас има много изкуство, ръчен труд и свобода на движението, но това не е игра, а упорит, целенасочен труд, в който се извайват ключови за живота умения на детето. Ще видите здрави, любопитни и находчиви деца, които нямат търпение да научат още повече.

Валдорфско училище „Проф. Николай Райнов“ има удоволствието да покани родителите на деца в предучилищна и училищна възраст на открити уроци на следните дати:

18 март 2020 г., сряда, от 08:30 до 10:30 часа

25 март 2020 г., сряда, от 08:30 до 10:30 часа

8 април 2020 г., сряда, от 08:30 до 10:30 часа

РЕГИСТРАЦИЯ

Откритите уроци са много важен елемент от взимането на решение за това дали Валдорфското училище е най-подходящото място за вас и децата ви. В рамките на нашите „уроци-епохи“ – първите два учебни часа от ежедневната ни програма, ще можете да видите валдорфската педагогика в действие: задълбочаването в една конкретна тематика за сравнително дълъг период от време, упражненията ни по ритъм, свиренето на флейта и др.

Поради силния интерес и малкото налични места регистрацията посредством горепосочения формуляр е много важна.

Ако извършвате регистрация за повече от един човек, попълнете отделен формуляр за всеки гост поотделно.

Откритите уроци във Валдорфското училище са действителни, а не демонстративни часове. Ето защо приканваме всички интересуващи се да подходят толкова сериозно към тях, колкото и нашите педагози, ученици и родители. Това означава спазване на уговорката за ден и час, пристигане навреме, съобразяване с правилата за поведение в час и с продължителността на епохата.

На открит урок във всеки клас могат да присъстват не повече от трима гости. Ето защо ще сме благодарни, ако гостите ни действително са такива, които имат интерес от евентуално кандидатстване във Валдорфско училище „Проф. Николай Райнов“.

Тъй като местата са силно ограничени, бихме искали да насочим родителите на деца в по-ранна възраст към останалите си форми на представяне – отворени врати, лекции и представяния, на които също ще получат достатъчно информация и внимание от страна на педагози и родители.

Откритите уроци са само за възрастни.

За повече информация: administration@waldorf.bg и 0894377903

Адрес: ул. „Александър Фон Хумболт“ №7, ж.к. „Гео Милев“; GPS: https://goo.gl/maps/wE4L3j5KVFQd1tqg6ses

Автор: Елица Виденова

Препоръчани статии