Vanya Mitinska
г-жа Ваня Митинска

През лятото на 2016г., към екипа ни се присъедини дългогодишния валдорфски педагог г-жа Ваня Митинска. Очакваме всеки момент да излезе и решението на МОН, за назначаването й на директор на ЧОУ „Проф. Николай Райнов“, където ще работи за утвърждаването на мисията ни: насърчаване и развиване на независимото мислене и социалната отговорност у децата, както и на стремежа им към високи академични и артистични постижения.

Госпожа Митинска е начален педагог и усърдно работи с децата, с техните родители и с младите педагози, на които предава опита си. Наградена е от Министерството на образованието за „Учител на 2000г.“ Успешно прилага и валдорфската методика – достатъчно е да се сподели, че заради нея има родители, които си местят квартала на живеене, за да бъдат децата им в същото училище.

Госпожа Митинска е учител с много богат професионален опит, чиито отлични резултати в практиката й на начален учител, активната й роля в създаването на едно от първите новаторски училища в България – 98 НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и отдадеността й към валдорфската педагогика от появата й в България през 2004 г., са доказателство, че тя ще се справя отлично с функциите на директор и ще бъде гарант за качественото съчетаване на спецификата на този утвърден и признат в Европа и по света метод на преподаване с държавните образователни изисквания в България и ще повишим качеството и ефективността на работа на нашия екип, като чрез наставничеството на госпожа Митинска подпомогнем младите ни колеги в техния път на професионално развитие.

Добре дошла, и попътен вятър на г-жа Митинска!

Препоръчани статии