Преди 100 години отваря врати първото валдорфско училище в Щутгарт. Днес идеите на неговия основател Рудолф Щайнер са вече важна част от немското образование. В контекста на световните възгледи, какво представлява валдорфската педагогика през 21 век? 

Стогодишният юбилей на валдорфската педагогика ще се чества през 2019г. с множество празнични прояви. Това събитие  е началото на едно сериозно заявяване  на валдорфската общност в научно-образователните среди. Мотото на над 1200 валдорфски училища по целия свят гласи: Learn to change the world.

В центъра е холистичното образование

Хенинг Кула-Юблик, ръководител на обществената кампания на Съюза на свободните валдорфски училища, казва за нея: „Валдорфската педагогика е една уникална педагогика, която разглежда човека холистично. В това все още сме пионери.“  

В основата на валдорфската педагогика е едно цялостно разбиране за човека и доброто му образование. Тук се залага на неконвенционални методи на преподаване. Във валдорфските училища не се смята и пише само на чина. Дори предмети като математика или английски се изучават в друга форма, през средствата на ритмично пляскане или чрез игра, чрез движение. Музиката и сръчностите играят също голяма роля в обучителния процес. Класният ръководител остава един и същ през много години и обединява класовете.

Съвременните неврологични изследвания потвърждават концепциите на Щайнер

Съвременните изследвания в областта на невро-биологичните науки потвърждават валдорфската концепция. Цялостното  развитие на трите компонента способности у човека, а именно  интелектуално-когнитивни, артистично-креативни и ръкоделско-практични биват дефинирани от невролозите като модерно и ефикасно предаване на знанията. Според професор Йост Ширен, училищен педагог във висше училище Аланус в Алферн до Бон,  валдорфската педагогика разпознава и подчертава значението на телесното много преди научните доказателства да достигнат до тази концепция, а именно, че образованието дълги столетия се е обръщало само към когнитивното, мисловното развитие на човека. Самият Щайнер формулира идеята: “Тялото не е само за това да носи главата на училище.“ Следователно валдорфската педагогика взима под сериозно внимание тялото и неговото активно участие в образователния процес от началото на създаването й.           

Валдорфското училище – един успешен модел   

В Германия има около 240 валдорфски училища, като тенденцията е за растеж. На много места в Германия валдорфското образование е интегрирана и призната част от образованието. Емпирични изследвания като това на дюселдорфския изследовател в областта на образованието  Хайнер Барц доказват, че валдорфските ученици ходят на училище с по-голямо желание в сравнение с другите ученици, както и че се представят  по-добре от връстниците си в конвенционалното образование според изследванията на ПИЗА. Хората, завършили такива училища, са известни в икономическия свят като целеустремени и насочени към постигане на решения, креативни, изобретателни, импулсивни и енергични.

Автор: Габи Шлаг

Превод: Анастасия Грозева

Източник: Steiners Erben im Aufbruch

Препоръчани статии