В трети клас във валдорфските училища чрез темите селско стопанство и строителство на къщи, децата преживяват дейностите земеделие и строителство. Такива практически дейности, организирани според възрастта и способностите на децата съдържат дългосрочни педагогически елементи, които ги подготвят за по-късното вникване в икономиката и екологията. Научаването как природните суровини се превръщат в продукти, които задоволяват реални нужди в света, посяват семената за реално изживяване на взаимност и работа. С включването на целия клас в опита да се работи заедно в строителство, фермерство и в други работни проекти, класният учител помага на децата да усетят и осъзнаят принадлежността си към общността, към групата и да възпита у децата чувство за отговорност към заобикалящия ни свят.

Дотук с теорията!

Практиката показа красноречиво какво могат да постигнат осем (не)обикновени деца и един (не)обикновен учител в един чудесен есенен ден в края на епохата Древно стопанство с един поизморен и позабравил ласките на своите стопани двор.

Първа задача – почистване на полето от листа и плевели!

20161024_142853

20161024_142704

Втора задача – разкопаване на почвата.

20161024_143939

20161024_143949

20161024_151904

Трета задача – изораване на нивата!

20161024_152835

20161024_152001

20161024_152859

(Дочуто по време на оран: „Хайде сега да се разменим! Искам аз да съм животното!“)

Четвърта задача – посяване на семето (лимец) и загръщане на семенцата с почва. Нашият лимец е дар от ДарЛимец – благодарим на Лиляна и Камелия!

20161024_154444

Пета задача – най-сладката – изяждане на палачинките, приготвени от госпожа Надислава за нейните деца!

Но първо – ОЧАКВАНЕТО

20161024_155441

20161024_160238

После – СЛАДОСТТА от свършената работа, вниманието на учителя (да приготви близо 30 палачинки предишната вечер) и самите палачинки, подходящо балансирани с домашна лимонада (също приготвена от госпожата).

Преди да дойде зимата, лимецът трябва да покълне – мънички зелени стръкчета ще се покажат над земята. След това ще измръзне, а на пролет отново ще покълне. От едно зрънце лимец могат да израснат от 5 до 80 стръка. И ако това не е магията на природата…

Препоръчани статии