Валдорфската детска градина на Елизабет фон Грюнелиус. Източник: www.erziehungskunst.de

Още преди откриването на първото валдорфско училище Рудолф Щайнер говори за значението на първите седем години. Той изразява съжаление, че класните учители вземат децата едва когато този основен формиращ период е завършил. На възпитателите в първото валдорфско училище Щайнер казва: „Вие ще възпитавате деца, които са навлезли вече в определена възраст и тяхното възпитание до този момент е протекло под влияние на педагогическите, а често пъти и на антипедагогическите мерки от страна на родителите им. Ние ще изпълним много по-добре нашата задача, ако хората разберат, че пред родителите наистина седят отговорности и задължения, свързани с най-първите етапи на възпитанието. Многократно ще се налага – след като децата са вече в училищна възраст – да отстраняваме грешки и пропуски, допуснати още в първите две или три години от живота им”.

 През 1914 г. се състои първата среща между Рудолф Щайнер и Елизабет фон Грюнелиус. Тя е чела негови книги и се интересува от антропософия. След като завършва своето образование за възпитател в детска градина в Pestalozzi-Froebel-Haus в Берлин, тя решава да помогне в изграждането на Гьотеанума – основния антропософски център, в Дорнах. Грюнелиус остава там 18 месеца. Тя участва в изработката на дърворезбите и присъства на лекции на Щайнер. По-късно е въвлечена в подготовката за откриването на новото валдорфското училище в Щутгарт. След време при свои посещения в училището Щайнер не веднъж споменава за необходимостта от детска градина. Тогава той се сеща за Елизабет фон Грюнелиус и я моли да напише около 60 страници за работата с деца на възраст 3–5 години. Нейният отговор е, че за целта се нуждае от практика с малки деца, защото „…детският учител възпитава чрез своето присъствие и живот”.

Елизабет фон Грюнелиус. Източник: anthrowiki.at

След като правителството през 1920 г. измества датата на започване на училищни занятия да не е от Великден, а от месец септември, Щайнер предлага на Елизабет фон Грюнелиус да поведе една предучилищна група от Великден до септември. След дълги колебания тя дала следния отговор: „Ако Вие ще бъдете зад мен, аз ще мога да го направя”.  Тя работи с група от 20 деца, които наесен ще бъдат първокласници. Заниманията са само през летните месеци, защото в училището няма помещение за детска градина. В своята статия „Началото на нашето валдорфско детскоградинско движение” Сюзън Хауърд разказва спомен на Елизабет фон Грюнелиус за момиченце в нейния клас, което всеки ден рязко отваряло вратата и с трясък я затваряло. Неведнъж тя я молила да затваря по-тихо, но никакъв резултат. Това продължило така, докато един ден, влизайки в стаята, Елизабет усетила, че момиченцето я наблюдава. Тогава тя затворила вратата много внимателно. От този момент насетне момичето винаги затваряло вратата внимателно. Този случай оставя силен отпечатък в съзнанието на Елизабет фон Грюнелиус.

През септември, когато нейната група завършила, тя става част от колегиума на училището и работи като заместващ учител. Успоредно с това тя посещава Гьотеанума в Дорнах, където участва в артистични дейности, евритмия, слово, моделиране и различни антропософски лекции. През 1924 г. един от учителите във валдорфското училище – Хърбърт Хан, взема решение да се построи сграда за детска градина. След две години зданието е готово и през 1926 г., една година след смъртта на Щайнер, е открита първата валдорфска детска градина.

Три години по-късно едно младо момиче от Хановер на име Клара Хатерман, което иска да бъде валдорфски детски учител, предлага на Елизабет фон Грюнелиус да води курсове. Грюнелиус обаче казва, че още не се усеща готова. Клара остава да работи при нея до 1931 г., когато Клара Хатерман открива детска градина в Хановер. При нацизма валдорфските детски градини са затворени, но по-късно отново отварят врати. Елизабет фон Грюнелиус заминава за Америка, в Пенсилвания, при приятели, където отваря друга детска градина. По-късно открива следва и градината в Лонг Айлънд. Там тя написва и публикува своята книга „Ранното детство и валдорфския училищен план”. През 1969 г. е създадена Международната организация на валдорфските детски градини. Днес има валдорфски детски градини по целия свят.

Препоръчани статии