Всичко, което е живот, има ритъм.

Той е съставен от две полярности, които непрекъснато се сменят и уравновесяват. Ритъмът е в основата на равновесието и хармонията. Когато бъде нарушен и една от полярностите вземе превес, това води до дисбаланс, а в човешкия организъм – до болест.

Вътрешните ритми при малкото дете не са балансирани, затова важността на външните ритми е голяма.

Как можем да изградим ритмична организация в ежедневието ни?

И чрез нея да подпомогнем здравословното развитие на детето? Казахме, че ритъмът е редуване на полярности, благодарение на което чрез едно външно равновесие помагаме за изграждането на едно вътрешно равновесие у детето. Това външно равновесие можем да изградим чрез:

 • Редуване на полярни дейности;
 • Повтарящи се дейности и изграждането на здравословни навици;
 • Създаване на ритуали и тяхното място в ежедневието;
 • Следене дали нашето поведение като възрастни е ритмично;
 • Грижа за ежедневния, седмичния, месечния и годишния ритъм.

Нека поговорим за ежедневието и как можем да помогнем на детето да изгради собствени вътрешни ритми. Например, през деня детето прекарва известно време, играейки само, но след това е добре да се среща и играе с други деца. Ако по време на игра е разхвърлило, значи след това е нужно да подреди стаята. Добре е всеки ден да може да прекарва известно време както вътре вкъщи, така и навън. Когато се храни е хубаво да се извършва тази дейност в определен момент, за да може след това да не се храни, а не, както често пъти се случва, докато детето играе, му се дава да яде. Така имаме едно ритмично ежедневие от редуване на полярни дейности:

 • самὸ ↔ с други             
 • вътре ↔ вън
 • цапане ↔ почистване
 • разбъркване ↔ подреждане
 • ядене ↔ неядене           
 • обличане ↔ събличане

Детето трябва да преживее всички дейности в тяхната полярност, за да постигне равновесие и хармония. Има ли превес на едната страна, се получава дисбаланс. При децата много добре се усеща кога започва да надделява едната страна, тогава настава хаос и педагогът поднася друга дейност.

Друг начин да изградим вътрешно равновесие са

Повтарящите се дейности.

Те носят на детето чувство на сигурност. Чрез такива дейности се придобива представа за време, т.е. миенето на ръцете винаги преди хранене, подреждането на стаята, сгъването на дрехите.

При малкото дете повтарянето на едни и същи дейности е база за развитие на волята, особено ако са по едно и също време. 

Много полезни повтарящи се дейности са ритуалите. Какво е специфичното и различното от другите повтарящи се действия? Това е нашата отдаденост в тази дейност, вниманието ни и концентрацията ни в нея, както и нейната форма. При един ритуал животът спира за миг и след това започваме концентриращата дейност с необходимото внимание. Децата много обичат ритуалите заради техния пластичен и образен характер и не е толкова важно какво се прави, а как се прави – ефектът е магичен.

Примери от детската градина: изсвирването на една песничка на лирата преди началото на разказване на приказка, намазването на чистите ръчички с етерно масло преди хоровода и закуската, благодарността към Земята и Слънцето преди хранене, раздаването на храната по време на ядене и др.

Ритуали, които може да правим у дома: песничкиза хранене, миене на ръце или прибиране на играчките, ритуал за лека нощ, малък ритуал при разделяне с родителитеи т.н.

Още един важен начин да подпомогнем изграждане на вътрешните ритми в детето е

Нашето собствено поведение като възрастни.

Да преразгледаме дали нашето ежедневие е ритмично: часовете за хранене, почивка, работа, както и повтарящите се дейности. И нещо много важно – последователните действия. Възрастните имаме навика да мислим и да вършим няколко неща едновременно, но това обърква децата около нас. Добре е да знаем какво вършим във всеки един момент и преди да сме го приключили, да не се захващаме с друго. Детето има нуждата от ред, за да се чувства сигурно.

Режимът във валдорфската детска градина е построен така, че детето да може да живее в ритъма на вдишване и издишване. Вдишването е концентриране на вниманието, а издишването е отпускане, свободна игра. На тази възраст издишването трябва да е повече от вдишването. Повтарянето на едни и същи дейности през определено време изгражда у децата чувството за защитеност и сигурност. Периодите за концентриращи и отпускащи дейности се редуват ритмично, а повторяемостта играе ключова роля при създаването на постоянност и стимулирането на паметта. Във валдорфската детска градина говорим за дневен, седмичен и годишен ритъм.

Денят в градината е построен ритмично, пронизан от своеобразен ред. Ако използваме едно образно сравнение, можем да си представим ритъма на деня като редуване на вдишване – концентриращи дейности,и издишване – отпускащи дейности. Например: основна дейност, като рисуване с акварел или моделиране с пчелен восък (концентрираща), се редува със свободна игра (отпускаща), след нея песни и стихчета в кръг и закуска (концентрираща) – с излизане на двора (отпускаща). Следобед децата имат нужда от повече издишване, за да могат да преработят в игри, преди вечерния сън, преживяното и наученото от деня.

Седмичният ритъм е свързан с необходимостта да бъде изградена за децата спокойна, позната и свързана с очакване обстановка. Всеки ден от седмицата има своя основна дейност, към която децата, водени от импулса за подражание, свободно се включват. Малките деца знаят, че ако днес е денят за хлебчета, значи е четвъртък, или ако чистим стаята или ходим на екскурзия, значи е петък, а утре ще е събота и няма да идват на детска градина.

Годишният ритъм също е много важен във валдорфската детска градина, всички аспекти от програмата са съобразени с него. Основната задача в тази възраст е детето да се свърже със своето земно тяло. Годишният ритъм е свързан с физическото ни тяло. Затова най-важното е детето да преживее земните ритми, да бъде в синхрон с тях. Земята е живо същество, тя има своя душа. Когато издишва навън, всичко цъфти, когато вдишва – угасва. Ако погледнем хората, нашето душевно състояние е тясно свързано с този ритъм на Земята и това е нормално, защото ние сме земни жители. Ние усещаме годишните ритми с увеличаването и с намаляването на слънчевата светлина, чрез това, което обличаме, което ядем, чрез чувствата, които се пробуждат. Меланхолията и събирането на реколтата през есента, сангвиничната веселост на пролетта. Във валдорфската детска градина програмата е съставена от редуващи се празници. Те се подготвят чрез различни дейности, песни, стихове, игри и приказки. Тези празници символизират този ритмичен цикъл на Земята. Например през месец септември е празникът на реколтата или през ноември – празникът на светлината, а през месец юни празнуваме празника на розата.

Днес в нашия ежедневен живот липсва балансиран ритъм – характеристиките на нашия живот са бързината, стресът, забързването на всички процеси. В такива условия нашите деца трябва да растат и да се развиват. Все повече се отдалечаваме от усещането ни за равновесие и хармония в ритъма ни, затова съзнателно трябва да работим за тяхното възстановяване.

Автор: Теофана Манева

Прочетете още и:

Препоръчани статии