В България най-често децата тръгват на училище в годината, в която навършват 7 години, но понякога по преценка на родители и учители това може да стане и когато са още на 6. Как ние във валдорфското училище преценяваме коя е най-подходящата среда за един ученик в предучилищна възраст и каква е разликата между двете форми на предучилищно възпитание, които предлагаме – детско-градинска група или т.нар нулев клас?

Във филиала на валдорфското училище в кв. Лозенец в София (сградата, в която до миналата година се помещаваше и училището) приемаме деца на възраст между 3 и 6 години, като най-големите се водят в предучилищна група. Това са деца, които през септември 2020 година трябва да са в първи клас. Дневният ритъм в Лозенец е по-близък до ритъма, с който са свикнали децата досега в детската градина – започват деня към 9 сутринта и могат да останат в градината до 18 часа, като до обяд се редуват т.нар “вдишващи” и “издишващи” занимания или концентрирани дейности със свободна игра. Структурираните дейности са по-кратки, не толкова активни и по-щадящи като интелектуално натоварване за сметка на повечето игри и приказки. След като се наобядват и преди следобедното излизане на двора, децата почиват – тези, които искат спят, а останалите лягат поне за половин час в спокойно състояние.

За кого е подходяща предучилищната група към валдорфското училище? Ако детето все още има нужда от повече игра и свободни занимания, ако се изморява по-бързо и в следобедните часове иска да почива, и ако вие като родители сте по-склонни да забавите учебния процес възможно най-много, то детско-градинският вариант на предучилищна подготовка е по-добрият избор. (Разбира се, ако локацията в кв. Лозенец е удобна за вас)

 

От тази учебна година в новата сграда на училището в кв. Гео Милев имаме вече и предучилищен клас по модела на немските валдорфски училища, където децата тръгват в първи клас на 6 години. В новия ни предучилищен клас ритъмът и структурираните занимания на децата, които догодина официално ще са ученици и ще бъдат в първи клас (при нас или в друго училище), са много по-близки до учебните занимания на по-големите. Денят започва заедно с първия учебен час на учениците – в 8:30 часа и продължава до 15:00, когато свършват училище и всички класове от началния курс. 6-годишните деца в предучилищния клас сутрин имат т.нар „урок-епоха“, където чрез ритъм, песни, стихотворения, игри, чрез образи и преживявания се осъществява подготовката за основния час на деня – роден език, математика или рисуване на форми. Тези три основни предмета се редуват през няколко седмици, така както е след това и от 1 до 4 клас. Освен главния урок в програмата на нулевия клас са включени всички задължителни за този етап на обучение предмети, съобразени с възрастовите особености на децата – околен свят, сръчности, музика, спорт, рисуване, английски език.

Основен акцент е работата с природни и естествени материали за запознаване със света и околната действителност, като месене на хляб и много други дейности, свързани с двигателните, моторните и сензорните умения на децата.

 

Макар че това се води учебен клас, начинът на преподаване е изцяло съобразен с валдорфските принципи и децата на тази възраст все още учат главно чрез подражание. Учителят работи основно за развиване на волята у детето, за изграждането на навици и за сформирането на група, а не за натрупване на академични знания или за „покриване на материал“.

Тези два различни подхода към предучилищната подготовка ни помагат да предложим най-добрият вариант за всяко семейство в зависимост от индивидуалните потребности и житейския път на всяко дете. Някои имат нужда по-дълго да останат във вълшебната атмосфера на валдорфската детска градина, други деца искат вече да бъдат „големи“. За вторите предучилищният клас предвижда едно плавно въвеждане на детето в социалния живот чрез срещата му с институцията училище по начин, който разпалва любопитството му и интереса към новото, и ентусиазма да учи през целия си живот.

 

За кои деца е по-подходящ предучилищният клас в училище? Предучилищният клас е чудесен начин детето ви да се адаптира по-плавно към училищния режим, който го очаква в първи клас. Ако смятате, че детето ви е готово да бъде в училищна среда, ако не чувства нужда да почива следобед и ако вие като родители предпочитате да насърчавате по-активен дневен режим, тогава предучилищният клас предлага по-добри условия.

След края на учебния ден в 15 часа всяко дете от предучилищния клас може да участва в допълнителни занимания, предложени от училището, които се заплащат отделно от таксата за обучение.

 

 

 

Препоръчани статии