Възрастови особености

Предучилищната възраст (5-6 години) е преходна за децата – от първия седемгодишен период, те постепенно навлизат във втория седемгодишен. Досега децата са били в света на фантазията и всичките им действия са били продиктувани от удоволствието от играта и  радостта от създаването. Сега се появява нещо ново  – децата започват да си поставят конкретни цели в играта. Съзнателно започват да търсят резултат от действията си. Тук желанието за подражание започва да се измества от чувството на уважение към възрастния, който може толкова много неща, и който става авторитет за детето. В този период се събужда съзнателната воля. Във физически аспект наблюдаваме издължаване на крайниците, постепенно започва смяната на млечните зъби, а с тях се събужда способността за запаметяване и постепенното раждане на мисълта. Дори изражението на лицето придобива по-индивидуален израз и измества предишните меки бебешки черти.

Трябва да отбележим, че въпреки общите характеристики на възрастта, всяко дете е различно – то е отделна уникална индивидуалност и минава през този преходен етап по различен начин и по различно време. Ето тук се появява необходимостта от малките разлики между една предучилищна група в детска градина и един предучилищен клас в училището.

Предучилищна група или предучилищен клас?

Децата на тази възраст в цяла България се подготвят по задължителна програма на МОН. Това важи и за предучилищна група в детска градина, и за предучилищен клас в училище. Нашето валдорфско предучилищно обучение също отговаря на всички изисквания на МОН. И в предучилищната ни група към Детска градина „Валдорф“, и в предучилищния клас към Валдорфското училище всички задължителни дисциплини като български език, математика, околен свят, изобразително изкуство, сръчности, спорт и музика се изучават, като са включени някои допълнителни предмети като рисуване на форми и английски език.

Как да изберем между валдорфския предучилищен клас и предучилищната група? Вижте нашите препоръки в статията Предучилищна група и предучилищен клас – прилики и разлики.

Валдорфски подход

Процесът на преподаване

Разликата с другите училища е начинът, по който се преподават същите основни предмети. Във валдорфската педагогика той е свързан единствено с възрастовите особености на децата и творческия подход на педагога, преценяващ индивидуалността на всяко дете и на групата като цяло.

Преходността на тази възраст определя методологията на преподаване. Началните знания се поднасят под една образна, вълшебна и игрова форма. Концентриращите дейности са малко по-дълги отколкото в детската градина. Набляга се на сръчностите , за да се помогне на детето да усвои много нови умения, които да му помогнат да постига целите си. Също така, както вече се знае и от невробиологията, подвижните пръсти водят до гъвкава  мисъл.

Диагностика за готовност за първи клас

Целта на всяко предучилищно обучение е децата да бъдат подготвени да постъпят следващата година в първи клас. Това обаче означава не само да имат основни езикови умения, да познават печатните букви, числата до десет или математическите знаци. Това означава много повече. Означава да помогнем на детето да достигне достатъчна зрялост, и умствена, и физическа, за да бъде готово за бъдещите изисквания на училищната среда и бъдещите знания и умения, които ще усвои. Защото, както знаем, разликата между училището и детската градина не е само в знанията. В училище детето трябва да се научи да работи концентрирано, да изпълнява поставени задачи и да следва инструкции. А различните деца са в различна степен и на различна възраст готови за това. Някои деца още на шест години показват всички признаци за готовност за първи клас. Други е необходимо да навършат седем години, за да станат готови. Валдорфските педагози познават много добре признаците за готовност за първи клас и са готови да помогнат индивидуално на всяко дете и неговите родители в подготовката за започване на училище. Прочетете повече за диагностиката за готовност за първи клас и подготовката за училище в статията Подготовка за първи клас по валдорфски.

И ако диагностиката и подготовката за първи клас са протекли правилно, детето започва новия период в живота си без излишен стрес и без вреда върху здравето и по-нататъшното му развитие. Точно както и трябва да бъде!

Автор: Теофана Манева

Препоръчани статии